PRIJAVA ZA SREDSTVA IZ IPARD PROGRAMA

velj 14, 2011 by

PRIJAVA ZA SREDSTVA IZ IPARD PROGRAMA

Grad Klanjec kandidirao je svoj projekt “Od kapele do kapele” na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa i to za Mjeru 301 koja je namijenjena  financiranju programa usmjerenih ka poboljšanju i razvoju ruralne infrastrukture.
Ovim projektom predviđa se uređenje nerazvrstanih cesta od kapele sv. Florijana do kapele sv. Filipa i obuhvaća ceste koje prolaze kroz katastarske općine  Klanjec, Novi Dvori Klanječki i Tomaševec u ukupnoj dužini od 3.386 metara, a vrijednost planiranih radova je 1.900.000,00 kn bez PDV-a.
Odluku o prijavljivanju po prvi puta jednog samostalnog projekta Grada za sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije donijelo je Gradsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 20. siječnja 2011.
Prođe li prijavljeni projekt na natječaju, Grad će za financiranje projekta morati dignuti kredit kod poslovne banke, a Gradsko vijeće o tome će donijeti posebnu odluku. Prema riječima gradonačelnika, ako projekt prođe na natječaju, radovi bi mogli biti dovršeni već ove godine i donieti novu kvalitetu u svakodnevnom životu mještana tog dijela gradskog područja.

Leave a Reply