Ostali natječaji i javni pozivi

2020. godina

 

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila 25. lipnja 2020. godine prvi Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi su sljedeći korisnici:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100%.

Najniža visina javne potpore po projektu je 400 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. srpnja 2020. godine do 30. listopada 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Ulaganje u građenje terasastih parcela;
 2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida (rekonstrukcija postojećeg suhozida i/ili izgradnja novog suhozida);
 3. Ulaganje u sadnju živica;
 4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi;
 5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka;
 6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka;
 7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri;
 8. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe;
 9. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke;
 10. Kupnja zemljišta;
 11. Opći troškovi.

Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji doznajte na sljedećoj poveznici.

 

______________________________________________________________________________________

2015. god.

______________________________________________________________________________________

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Klanjca

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Klanjca.

Savjet mladih Grada Klanjca je savjetodavno tijelo Grada Klanjca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Klanjca.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se poštom na adresu:

Grad Klanjec, Trg mira 11, 49290 Klanjec, u roku od 15 dana od dana objave, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Klanjca”. Prijedlozi se mogu predati i u Pisarnicu Grada.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 049/550-615 ili osobno na navedenoj adresi.

JAVNI POZIV

Prijedlog kandidata – obrazac

______________________________________________________________________________________

Natječaj za odgojitelja

DJEČJI VRTIĆ KESTEN-NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

______________________________________________________________________________________

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 30. travnja 2015. godine objavio u „Narodnim novinama“ broj 48/15. Javni poziv (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Jedna od ključnih promjena u provedbi programa u odnosu na prošlu godinu je ta da se na javni poziv mogu javiti svi građani koji zadovoljavaju uvjete propisane javnim pozivom, neovisno o tome u kojoj se jedinici lokalne samouprave nalaze, a prijava se šalje direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

dopis-FZOEU-energetska-obnova-kuća

VODIČ-Kako-do-sredstava-za-energetsku-obnovu-kuća

______________________________________________________________________________________

Obavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije

Korupcija, sukob interesa, nečasno obnašanje javnih ovlasti, nipošto nisu u kategoriji služenja u interesu javnosti. Zlouporaba ovlasti u privatnom interesu ili interesu uske grupe ljudi, jedna je od glavnih kočnica razvoja i napretka zajednice i društva u cjelini. Kako bi se ti pojavni oblici onemogućavali na samom početku i sjekli u korijenu, sve se više uočava neophodnost edukacije o antikoruptivnoj problematici i aktivnim mjerama za sprečavanje korupcije na svim razinama – od najviših, pa sve do lokalne razine. U nastojanju praćenja i suzbijanja korupcije na području Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva čije zadaće, između ostalog su, edukativne aktivnosti za građane i javnost, poticanje na odgovorno ponašanje pri prepoznavanju i prijavi sukoba interesa i korupcije, do rješavanja konkretnih različitih oblika nedopuštenog ponašanja proisteklih iz sukoba interesa. Sukladno odredbama Odluke, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Krapinsko-zagorske županije objavljuje ponovni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. Pozivaju se svi zainteresirani koje zanima ova problematika i koji bi se željeli angažirati u ovom tijelu, da svojim aktivnostima daju svoj doprinos stvaranju demokratskog i uljuđenog okruženja u kojem živimo.

Sva potrebna dokumentacija za isticanje kandidatura nalazi se na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni poziv http://www.kzz.hr/antikorupcijsko-povjerenstvo-poziv  ostaje otvoren 30 dana od dana objave – zaključno do 15. svibnja 2015. godine.

 

 

Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja u 2015. godini

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja u 2015. godini s ciljem pripreme poljoprivrednika s područja Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na zajedničkom tržištu Europske unije i njihove bolje osposobljenosti za primjenu zajedničke poljoprivredne politike. 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstva za:

a) aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje;

b) aktivnost posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a, a vezano uz ruralni razvitak i tehnologiju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje;

c) aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13). 

Korisnici sredstava mogu biti:

obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

obrtnici,

poljoprivredne zadruge,

trgovačka društva i druge pravne osobe, koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,

udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište ili prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije.

jedinice lokalne samouprave, regionalne i lokalne institucije i ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije. 

Financijska sredstva dodijeliti će se korisnicima u iznosu do 100% ukupno prihvatljivog troška

a) za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 10.000,00 kuna po podnesenoj prijavi;

b) za aktivnost posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a, a vezano uz ruralni razvitak i tehnologiju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 15.000,00 kuna po podnesenoj prijavi;

c) za aktivnost sudjelovanja (kotizacija) na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 2.000,00 kuna po podnesenoj prijavi. 

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 19. ožujka 2015. godine. 

U prilogu se nalazi cjelokupni tekst poziva i obrasci za prijavu.

Tekst-Javnog-poziva

Obrasci

 

2014. god.

______________________________________________________________________________________

 

Krapinsko – zagorska županija raspisala 3 Javna poziva iz programa ruralnog razvoja

03/04/2014

Krapinsko–zagorska županija raspisala je 3 javna poziva iz programa ruralnog razvoja.

1. Javni poziv za dodjelu potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2014. godini

Korisnici sredstava mogu biti:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • obrtnici,
 • poljoprivredne zadruge,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Krapinsko-zagorske županije i obveznici su PDV-a, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Pravilnikom.

Na Javni poziv prijavljuju se ova investicijska ulaganja:

 • izgradnja gnojišta sukladno nitratnoj direktivi;
 • izgradnja dezinfekcijskih barijera;
 • opremanje objekata za čuvanje i preradu mlijeka;
 • opremanje objekata za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
 • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;
 • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća;
 • opremanje objekata za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina;
 • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Financijska potpora dodjeljivati će se za sva investicijska ulaganja koja su izvršena u tekućoj godini ili su u pripremi za realizaciju u tekućoj godini. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je od 01. travnja 2014. do 16. svibnja 2014. godine.

2. Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje i poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini

Korisnici sredstava mogu biti:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije,
 • obrti i trgovačka društva s pretežito vlastitom proizvodnjom na području Krapinsko-zagorske županije, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije.

Poticajna sredstva odobravati će se temeljem prijave, projekta i projektnog troškovnika za:

 • dogradnju i /ili adaptaciju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u agroturizmu,
 • opremanje objekata s namjenom pružanja ugostiteljskih usluga u agroturizmu,
 • ulaganje u uređenje turističkih sadržaja za pružanje turističkih usluga u agroturizmu.

Sredstva će se odobravati najviše do 50.000,00 kuna po projektu. Sredstva će se moći koristiti isključivo za aktivnosti realizacije projekta, a ne za aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i troškovnika. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 16. svibnja 2014. godine.

3. Javni poziv za dodjelu potpora u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini.

Korisnici sredstava mogu biti:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a koja se bave ili se namjeravaju baviti pružanjem usluga smještaja u svojem domaćinstvu, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije,
 • obrti i trgovačka društva s pretežito vlastitom proizvodnjom na području Krapinsko-zagorske županije, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije.

Poticajna sredstva odobravati će se temeljem prijave, projekta i projektnog troškovnika za:

 • Izgradnju, opremanje odnosno obnovu smještajnih kapaciteta u agroturizmu.

Sredstva će se odobravati najviše do 50.000,00 kuna po projektu. Sredstva će se moći koristiti isključivo za aktivnosti realizacije projekta, a ne za aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i troškovnika. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 16. svibnja 2014. godine.