Grad Klanjec potpisao je Europsku povelju o radu s mladima

velj 15, 2021 by

Grad Klanjec potpisao je Europsku povelju o radu s mladima

Grad Klanjec potpisao je Europsku povelju o radu s mladima. Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima i služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima. Povelja je donesena u sklopu projekta “Europe Goes Local”, a provode ga 23 zemlje članice Europske unije.

“Europe Goes Local” trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima koji okuplja nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u jedno strateško partnerstvo.  U projekt je na nacionalnoj razini izravno uključeno 17 općina i gradova s područja Republike Hrvatske, a koordinira ga nacionalna delegacija koju čine predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije te stručnjaci u području rada s mladima.

– Europska povelja o radu s mladima namijenjena je prvenstveno jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje žele postaviti standarde za kvalitetan rad s mladima i utvrditi načine njegova provođenja i poticanja. Naime, mladi ljudi u svojoj se okolini suočavaju s većinom društvenih izazova, stoga je potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. Povelja predstavlja zajedničku europsku platformu za nužan dijalog u radu s mladima. Ona je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista pomoću koje dionici mogu raspravljati o mjerama potrebnim za dalji razvoj rada s mladima, tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta, kako bi se rad s mladima odvijao na najbolji i najučinkovitiji način – istaknuo je nakon potpisivanje Europske povelje gradonačelnik Zlatko Brlek.
Mladi su se u Klanjcu i do sada uključivali u procese donošenja odluka koje se tiču njih samih.
Tako u Gradu Klanjcu djeluje Savjet mladih, uključili su se u aktivnosti oko donošenja proračuna te posebno participativnog  dijela proračuna za mlade koji im omogućuje  provođenje nekih aktivnosti prema njihovim vlastitim načelima i interesima. Prošle smo godine bili dijelom projekta “Uzmi pare i učini nešto za mlade” u kojem su sudjelovali Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Klanjec i LAG Zagorje-Sutla.  U projekt su se uključile različite skupine mladih iz raznih dijelova grada Klanjca, a svaka skupina predstavila je svoje ideje i projekte. Nakon toga je u demokratskoj proceduri izabran najbolji projekt koji je kasnije realiziran. 
Prateći smjernice Europske povelje o radu s mladima Grad Klanjec na razne će načine poticati uključivanje mladih u donošenje odluka važnih za njihov svakodnevni život u lokalnoj zajednici.