Raspela

Raspela (poklonci) na području grada Klanjca

 

Raspelo u zagorskom krajoliku

Raspelo u zagorskom krajoliku

Prolazeći kroz sela i zaseoke Hrvatskog zagorja, namjernik ne može proći, a da ne primjeti brojna raspela podignuta uz puteve, puteljke, na raškršćima i zidovima kuća.U prijašnja vremena, dok su se ljudi veše kretali pješice, često se pred njima mogla primjetiti grupica težaka u kratkome odmoru i molitvi na putu do njivica ili gorica. Kroz dan, u dnevnoj žurbi, prolaznici bi se samo naklonili Raspetom, a muškarci skidanjem kape u hodu pozdravljali supatnika. U predvečerje pak moglo se vidjeti težeka naslonjena na motiku, kosu ili neki drugi alat kojim se služio u cijelodnevnoj težačiji, sa šeširom u ruci uronjenog u razmišljanje pred Raspetim. Bilo je to mjesto kratkog tjelesnog odmora i duhovne okrepe prije dolaska u svoj dom, gdje su ga očekivala gladna usta brojne dječice te gladno blago u štali koje je prije počinka još trebalo namiriti. Rapeti se doživljavao kao jedan od mješetana pred kojim se nije moglo ništa skriti ni zatajiti, a isto tako nije se moglo od njega otiči neutješen. U zahvalu za primljena dobra nikad se nije dogodilo da je križ ostao zaboravljen i neuređen a pogotovo za neki od blagdana. I prvo proljetno šumsko cvijeće našlo je mjesta pred likom Raspetog, a iz vrtova bi se prvi rascvali cvijet odnosio pred križ.

Raspeti - djelo pučkog umjetnika

Raspeti - djelo pučkog umjetnika

Na području Grada Klanjca nailazimo na brojna takva pučka raspela koja su podigli pobožni pojedinci na vlastitom zemljištu i vlastitim sredstvima ili grupa mještana. Različiti su razlozi za njihova podignuća, a uglavnom su to zahvale za primljena dobra, zagovor ili u spomen na neki tragičan događaj. Raspela i okoliš i danas uređuju vlasnici, nasljednici ili okolni mještani.

Pojedina su, na žalost zapuštena, a brigu o njima nitko ne vodi te se namjernik pred njima osjeća vrlo nelagodno. U novije vrijeme neka su obnovljena, ali vrlo nestručno te više ne odišu onom ljepotom, skladnošću i smirenošću kao kad su bila podignuta. Na više mjesta drvena ograda zamjenjena je željeznom .

O nastanku i podignuću ne postoje za sva raspela jasni i točni podatci. Za većinu od njih podatke doznajemo u razgovoru sa mještanima ili nasljednicima, no ti podatci vrlo su nesigurni i manjkavi. Za neke pak izvore nalazimo u Kronici franjevačkog samostana u Klanjcu kao zapis o blagoslovu.

Posebno treba napomenuti da je za podignuće raspela bila potrebna i određena dozvola crkvenih ili državnih vlasti, makar su se ona podizala na vlastitom zemljištu te vlastitim sredstvima i novcem. Da bi se dobila dozvola za podignuće raspela, vlasnik se morao pismeno obvezati da će podignuto raspelo vazda održavati i u redu držati. Tu obvezu trebao je vlasnik prenjeti i na svoje nasljednike.(Raspelo Josipa Leš u Policama, Martina Zlački u Radakovu?) Mogao je također položiti određenu sumu novca kao zakladu iz čije će se kamate raspelo uzdržavati. (Mijo Zebolc 20K za raspelo u Klanječkim Ledinama 1915., Josip Šoštar 40K za propelo u Gredicah 1905., arhiv franjevačkog samostana u Klanjcu.)

Križ je uglavnom izrađen od masivnog tesanog drveta (Hrast) i drvenog rezbarenog korpusa raspetog Krista prebojana uljanim bojama. Autori su mahom samouki seoski rezbari koji nevještom rukom, ali velikom pobožnošću, rezbare lik respetog Krista i druge svetačke likove koji se nalaze na nekim od raspela. Nekad je to cijela galerija likova. Cijeli križ j e prektit polukružnim zaštitnim limom radi zeštite od kiše koji po obodu ima razne ukrase: listove, križeve, srca, zvončiće…a na vrhu ponekad vjetrokaz u obliku anđela, simbol vjere ufanja i ljubavi (križ, sidro i srce) ili jdnostavan križ kao završetak najvišeg dijela luka. Na nekim raspelima korpus Krista dodatno je zaštićen okvirom raznih oblika i ostakljen je.

Iznad korpusa, u polukrugu, nalaze se natpisi koji putnika pozivaju na razmišljanje, opominju ili navode razloge podignuća. Većina od njih ukrašena je vjencem izrađenim od papirnatih (Krep papir) umjetnih ružica.

Popis raspela na području Grada Klanjca

 

 • Police 1: na raskrižju iz Lučelnice prema Gornjim Policama.
  • Podigli: Ferdo Babić oko 1910. godine
  • Stanje: dosta dobro sa izvornom drvenom starom ogradom
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik:
  • Održavanje: Održava obitelj Ivana Kobalija i mještani

 

 • Lokacija 2: Lučelnica, Dvorište pokojnoga Antuna Kobalija
  • Podigli: Ob. Kobali 1912. (Dne 6. listopada 1909 obavio je gvardijan blagoslov novopodignutog Križa u Lučelnici. Okolina križa bila je okićena zelenilom i Hrv. Zastavom. Naroda osobito muškoga bilo je dosta. Križ je bio podignut marom i nastojanjem vrijednog župljana i trećoredca Martina Kobalija, te moralnom pripomoći bivšeg gvardijana o. Bonaventure.)Arhiv franjevačkog samostana u Klanjcu
  • Stanje: održavano
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik: Ob. Kobali
  • Održavanje: Obitelj Kobali

 

 • Lokacija 3: Rakovec 4, pokraj kuće Ivice Peteka
  • Podigli: Mještani a zemljište poklonio Ivan Petek
  • Stanje: održavano i obnovljena ograda ali ne u prvotnom obliku
  • Natpis:Isuse rasprti smiluj nam se
  • Sadašnji vlasnik: mještani
  • Održavanje: mještani i susjedne obitelji: Lunko, Petek, Glas..

 

 • Lokacija 4: Police 54, dvorište Dragutina Gašpar
  • Podigli: ob. Gašpar (drveni korpus izradio Martin Somek iz Tomaševca)
  • Stanje: zapušteno i neuređeno sa ružnom metalnom ogradom; vlasnici pripremaju obnovu
  • Natpis: Isuse raspeti smiluj nam se
  • Sadašnji vlasnik: ob. Gašpar
  • Održavanje: obitelj Dragutina Gašpara

 

 • Lokacija 5: Police
  • Podigli: Mijo Leš iz pobožnosti oko 1936. godine
  • Stanje: dosta dobro, bogato ukrašeno, jedno od najljepših ali ne i najuređenijih.
  • Natpis: Nema
  • Sadašnji vlasnik: Olgica i Miroslav Leš
  • Održavanje: vlasnici i mještani

 

 • Lokacija 6: Police u blizini broja 37. «Žigmanov breg»
  • Podigli:obitelj Jakopčević 1900. godine; postoji podatak o obnovi u kronici samostana (1968)
  • Stanje: dosta dobro sa originalnom drvenom ogradom koju bi trebalo obnoviti
  • Natpis: Isuse raspeti smiluj nam se
  • Sadašnji vlasnik: Josip Korbar iz Zagreba koji je vlasnikom postao kupnjom zemljišta.
  • Održavanje: obitelj Horvatin, Sinković i okolni mještani

 

 • Lokacija 7: Police, kod Filka
  • Podigli: Vjekoslav Filko oko 1920. godine
  • Stanje: u dosta trošnom stanju i provizorno učvršćeno
  • Natpis: Oče u ruke tvoje predajem duh svoj
  • Sadašnji vlasnik: nema određenog vlasnika
  • Održavanje: uglavnom obitelj Filko i okolni mještani

 

 • Lokacija 8: Tomaševec, na raskrižju puteva prema Sv. Filipu i Šarlogima kod Križančića
  • Podigli: prema nekima korpus izradio Somek Martin iz Tomaševca
  • Stanje: dobro i donekle održavano
  • Natpis: Nevidljiv od velikog vijenca
  • Sadašnji vlasnik: Rudolf Somek
  • Održavanje: mještani i prolaznici

 

 • Lokacija 9: Gorkovec, kod Podleska br. 7, «Gašparov križ»
  • Podigli: obitelj Gašpar na svojemu zemljištu oko 1900.
  • Stanje: dosta dobro,
  • Natpis: Putniče pogledaj što sam pretrpio za tebe
  • Sadašnji vlasnik: Željko Somek, nasljednik zemljišta
  • Održavanje: Damir Podlesek, mještani i prolaznici, vinogradari

 

 • Lokacija 10: Gorkovec, na raskrižju iz Gorkovca prema Sv. Filipu i spuštanju prema
  • Letovčanu – škola
  • Podigli: Ljudevit Cingulin iz Bratovskog vrha 1944. na zemljištu Antuna Harapin. Kao zagovor i zahvala za sretan povratak iz rata (domobran). Korpus izradio Martin Somek. (Svjedočanstvo Antuna Cingulin, Bratovski vrh 21)
  • Stanje: loše, zapušteno i obraslo grmljem
  • Natpis: nečitko
  • Sadašnji vlasnik: nepoznat
  • Održavanje: nitko

 

 • Lokacija 11: Florijan, kod Nikole Harapin br. 3
  • Podigli: pokojni Janko Podlesek 1945. na spomen sina Ivana poginuloga na Križnome
  • putu
  • Stanje: izmaknuto sa prvotne lokacije (Izmaknuo Nikola H.) stanje dobro, ali bez
  • ograde
  • Natpis: U spomen na Hrvatske rodoljube pogubljene 45. Lahka im Hrvatska zemlja.
  • Sadašnji vlasnik: Nikola Harapin, nasljednik zemljišta
  • Održavanje: Harapin Nikola obećao da će vratiti raspelo tamo gdje je bilo.

 

 • Lokacija 12: Ledine, ispred kuće Skrbeta br. 11, na raskršću prema Trajbarima
  • Podigli: Zrnc Franjo oko 1935. na svome zemljištu (Kuću imali kod Mešina iznad Brleka); Prema svjedočenju gđe. Skrbeta (br. 11) raspelo su podigli kao zagovor jer su im umirala djeca.
  • Stanje: dosta dobro ali bez ograde i neodržavano
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik: Vlahović Josip i Ljubica
  • Održavanje: mještani polože nakad cvijeće ili zapale svijeću

 

 • Lokacija 13: Ledine na putu za Ledine iza dvorca
  • Podigli: Vlahović Nada i Zdravko
  • Natpis: nema
  • Stanje: novijeg datuma s još neuređenom ogradom i metalnim korpusom
  • Sadašnji vlasnik:ob. Vlahović
  • Održavanje: ob. Vlahović

 

 • Lokacija 14: N. Dvori, na zemljištu Štefice Borošak
  • Podigli: Prijašnji vlasnici – Antun i Ankica Golubić
  • Stanje: dobro, ali novija ograda od betonskih stupova i pletene žice nikako se ne uklapa u spomenički ambijent
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik: Štefa Borošak
  • Održavanje: mještani
 • Lokacija 15: Goljak, na tromeđi Bratovski vrh – Goljak – Letovčan Novodvorski, na raskrižju prema Baljima
 • Podigli: obitelj Vajdić
 • Stanje: uređeno i stalno održavano, izrađena nova ograda (Drčić) prema predlošku iz Polica
 • Natpis: nema
 • Sadašnji vlasnik: ne postoji vlasnik
 • Održavanje: Pepica Haligonja, mještani

 

 • Lokacija 16: Tromeđa Goljak-Radakovo-Letovčan
  • Podigli: Podignuto 5. listopada 1920. (Dne 5. listopada obavljen je po o. Remigiji blagoslov novo podignutog Križa u Radakovu, kod Bana. U prevratnom vremenu vrlo lijepi znak. Kronika 1912.);U kronici samostana Klanjec postoji fotografija iz 1942(?) ispod koje stoji natpis: Banovo raspelo
  • Stanje: loše i zapušteno, razbito staklo. Okolo još postoji originalna drvena ograda ali u lošem stanju. Raspelo je inače vrlo lijepo
  • Natpis: nema
  • Održavanje: mještani ili nitko

 

 • Lokacija 17: Tomaševec 6 kod Marčinka
  • Podigli: Franjo Horvat oko 1930.( kći Božica tvrdi da je cijeli Križ i korpus izradio njen otac Franjo te podigao na vlastitom zemljištu)
  • Stanje: održavano, ograda se ne uklapa u izgled
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik: obitelj Pongrac
  • Održavanje. Vlasnik

 

 • Lokacija 18: Lučelnica 68 – kuća ob. Žitnik
  • Podigli: Oko 1921
  • Stanje: raspelo na staroj drvenoj kući, usčuvano. 2004. kuća srušena i u dvorištu je podignuto novo raspelo
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik: ob. Žitnik
  • Održavanje: Vlasnik

 

 • Lokacija 19: Klanjec – na cesti prema Cesargradu, kod Novakove kleti
  • Podigli: podigla obitelj Novak na svome zemljištu
  • Stanje: dobro, održavano
  • Natpis: nema
  • Sadašnji Vlasnik: nasljednik Ivan Novak
  • Održavanje: Novak, planinari i prolaznici

 

 • Lokacija 20: na putu prema Cesargradu
  • Podigli: Zlatika Petrišić oko 1980.
  • Stanje: dobro
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik: ob Kreše. Petrišića
  • Održavanje: Ob. Petrišić, planinari i prolaznici

 

 • Lokacija 21 : Vinograd Antuna Čukaca, ul. O. Ivekovića
  • Podigli: Antun Čukac 1978.
  • Stanje: dobro,novijeg datuma
  • Natpis: u podnožju stoji natpis «Uskrs 1978»
  • Sadašnji vlasnik: Antun Ćukac mlađi
  • Održavanje: Antun Čukac

 

 • Lokacija 22: Tomaševec? – nepoznato mjesto. Kronika samostana spominje blagoslov:
  • (Dne 1. svibnja na Spasovo obavljen je po o. Benvenutu blagoslov novopodignutog Križa u
  • Tomaševcu kojeg je dala podići gđa Magdalena Petančić iz Novodvora.)

 

 • Lokacija 23: Gredice? – nepoznato mjesto
  • Podigli: Josip Šoštar (Propelo se spominje u dopisu o. Kazimira Vajdić 21. listopada 1905.»Zaklada Josipa Šoštar od 40 K. Obstoji za uzdržavanje propela podignutog u Gredicah..»)

 

 • Lokacija 24: Ledine Klanječke? ( Možda križ pod brojem 12.)
  • Podigli: Mijo Zebolc 1915.

 

 • Lokacija 25: Police 34, dvorište Stjepana Jakopčević
  • Podigli: Raspelo sa stare drvene kuće koja je srušena. Korpus (Kristuš) je izradio Martin Somek iz Tomaševca. Sadašnji križ podigla ob. Jakopčević
  • Stanje: dobro, križ je novijeg datuma a staro raspelo pričvršćeno je na novi masivni križ.
  • Natpis: Postoji ali nije čitljiv
  • Sadašnji vlasnik: obitelj Jakopčević
  • Održavanje: ob. Jakopčević

 

 • Lokacija 26: Letovčan Novodvorski, križanje Brglezi
  • Podigli: Drago Brglez – franjevac , župnik iz Đurmanca a rodom iz Letovčana Novodvorskog (zagovor) i okolni mještani. Raspelo podignuto 2005.
  • Stanje: dobro i s uređenim i održavanim okolišem
  • Natpis: nema
  • Sadašnji vlasnik: nema određenog vlasnika.
  • Održavanje: okolni mještani i Drago Brglez kad svrati u rodnu kuću.

 

 • Lokacija 27: Letovčan Novodvorski 8, Ljubica Harapin
  • Podigli: Ljubica Harapin iz pobožnosti 2004.
  • Stanje: novopodignuto i vrlo ukusno uređeno.
  • Natpis. nema
  • Sadašnji vlasnik: Ljubica Harapin
  • Održavanje: Ljubica Harapin

 

 • Lokacija 28: Tomaševec 80, vinograd ob. Šarlog
  • Podigli: Šarlog Ivan iz pobožnosti (oko 1990.?)
  • Stanje: dobro ali korpus Krista oštećen jer je od gipsa
  • Natpis: nema
  • Sadašnji Vlasnik: ob. Šarlog
  • Odžavanje: ob. Šarlog

 

 • Lokacija 29: Gorkovec 8, na staroj kući ob. Podlesek
  • Raspelo na kući manjih dimenzija kako je to uobičajeno na većini starih drvenih kuća

 

 • Lokacija 30: Groblje na Sv. Filipu – Letovčan Novodvorski
  • Podigli: jjerojatno kod osnivanja groblja

 

 • Lokacija 31: Gredice gornje, prema Šoštarima
  • Stanje: nanovo podignuto prema starom predlošku 2004., obnovio Željko Galić

 

 • Lokacija 32: Bratovski vrh 21 – Cingulinovo raspelo
  • Podigli: Ljudevit Cingulin 1944. kao zagovor za sretan povratak iz rata. Kao domobran respoređen u Bosni odakle se sretno vratio. Prema svjedočanstvu Antuna Cingulin, sadašnjeg vlasnika korpus izradio Martin Somek iz Tomaševca
  • Stanje: u vrlo trošnom stanju. Korpus Krista trul i gotovo propao. Okoliš održavan a na križu učvršćeni razni pobožni predmeti.
  • Natpis: nije vidljiv, a vlasnik se ne sjeća sadržaja.
  • Sadašnji vlasnik: Antun Cingulin, Bratovski vrh 21, unuk Ljudevita
  • Održavanje: Antun Cingulin

 

Klanjec 2005. 

Slavko Zamuda