Prostorni plan Grada Klanjca

 

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca 

PPKZŽ_1_NAMJENA

PPKZŽ_2_INFRASTRUKTURA

PPKZŽ_2A_INFRA_TELEKOM

PPKZŽ_3_ZAŠTITA

PPKZŽ_3_1_ZAŠTITA

PROČIŠĆENE ODREDBE

Grafika

1_ NAMJENA_VI_ID

4_1_GP_KO_KLANJEC

4_2_GP_KO_TOMAŠEVEC

4_3_GP_KO_N_DVORI

Izvješće o javnoj raspravi o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Izvješće o javnoj raspravi

Zaključak kojim se utvrđuje Konačni prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Zaključak

Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Odluka o donošenju

____________________________________________________________________________________________

 

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca 

INFRA_TELEKOM_KZŽ_2A

IZVOD_PPKZŽ_1_NAMJENA_1

IZVOD_PPKZŽ_3_1_ZAŠTITA

IZVOD_PPKZŽ_2_INFRAST

IZVOD_PPKZŽ_3_ZAŠTITA_OGRANIČENJA

PROČIŠĆENE ODREDBE

Obavijest o javnoj raspravi o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Klanjca

Obavijest o javnoj raspravi

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Odluka o izradi V. izmjene

Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Odluka o strateškoj procjeni V izmjene f

____________________________________________________________________________________________

 

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca 

INFRA_TELEKOM_KZŽ_2A

IZVOD_PPKZŽ_1_NAMJENA_1

IZVOD_PPKZŽ_2_INFRASTRUKTURA

IZVOD_PPKZŽ_3_ZAŠTITA OGRANIČENJA

IZVOD_PPKZŽ_3_1_ZAŠTITA

PROČIŠĆENE ODBREDBE

Grafika

1 namjena_IV-ID_HTRS-iPF 1_ NAMJENA_GOTOVI

2_1 Promet_IV-ID-iPF-2_1_ Promet_GOTOVI

2_2_INFRA_TELEKOM_IV-ID-iPF_2_2_ELEK_KOM_KONAČNI

2_3 Energetski sustav_IV-ID-iPF 2_3 Energet_GOTOVI

2_4 Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada_IV-ID-iPF 2_4_ Vod_ODVOD_GOTOVI

3_1 Podrucja posebnih uvjeta koristenja_IV-ID-3_1_ZAŠTITA_GOTOVI

3_2 Podrucja posebnih ogranicenjaa u koristenju_IV-ID-iPF-3_2_ OGRANIČ_GOTOVI

PPUKlanjec_GP_2016 – KO_KLANJEC

PPUKlanjec_GP_2016 – KO_NOVI DVORI

PPUKlanjec_GP_2016 – KO_TOMAŠEVEC

Izvješća i mišljenja o javnoj raspravi o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Javna rasprava – Izvješća, mišljenja

____________________________________________________________________________________________

 

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca 

Odluka o stavljanju izvan snage DPU-a

Prostorni plan uređenja Grada Klanjca -IIII. Izmjene i dopune-tekst

PPU Grada Klanjca, III. Izmjene i dopune-korištenje i namjena površina

PPU – III. izmjene i dopune – promet

PPU-III. izmjene i dopune – energetski sustav

PPU – III. izmjene i dopune-vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

PPU-III. izmjene i dopne-područja posebnih uvjeta korištenjaPPU -III. izmjene i dopune-područja posebnih ogranicenja u koristenju

PPU -III. izmjene i dopune -građevinska područja Klanjec 46 

PPU -III. izmjene i dopune – građevinska područja Klanjec 47

PPU -III. izmjene i dopune -građevinska područja Klanjec 48

PPU -III.izmjene i dopune -legenda

PPU -III. izmjene i dopune- gp_Veliko Trgoviste 6

PPU-III.izmjene i dopune -gp_Veliko Trgoviste 7

PPU – III.izmjene i dopune – gp_Veliko Trgoviste 8

____________________________________________________________________________________________

 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca 

Urbanistički plan uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec -II. Izmjene i dopune – tekst

UPU Klanjec II.Izmjene i dopune – korištenje i namjena površina, kartografski prikaz

UPU Klanjec- II. Izmjene i dopune-Način i uvjeti gradnje, kartografski prikaz

____________________________________________________________________________________________

 

Tekst Prostornog plana Grada Klanjca – ožujak – 2008

Provedbene odredbe – ožujak – 2008

 

Grafički prikaz

IZMJENE I DOPUNE5000_Legenda

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 45

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 46

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 47

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 48

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 5

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 6

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 7

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 8

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 16

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 17pdf