Financijski izvještaji

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2023. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠ.O IZVRŠ.PROR. konsol. raz.23-objava-1

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.

REFERENTNA-STRANICA-I-VI-2023.pdf

Financijski-izvjestaji-01.01.-30.06.23.xlsx

BILJESKE-I-VI-2023.-1.doc

REFERENTNA-STRANICA-KONSOLIDIRANI-2.pdf

Financijski-izvjestaji-01.01.-30.06.23kons-1.xlsx

BILJESKE-I-VI-2023.KONSOL.doc

REFERENTNA STRANICA I-III 2023

BILJEŠKE I-III 2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.0

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2022. KONS

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

PRILOZI GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU

Financijski_izvjestaj GRAD KLANJEC_2022-12 konsolidirani.

BILJEŠKE I-XII 2022.KONSOL

REFERENTNA STRANICA

Bilješke I-XII 2022.

Financijski izvještaji I-XII.2022. 8.0.3 (2)

REFERENTNA STRANICA I-XII 2022.

Financijski izvještaj_I-XII-2022_KULTURNI CENTAR KLANJEC

Bilješke uz financijski izvještaj_I-XII-2022_KULTURNI CENTAR KLANJEC

Financijski izvještaj_I-XII-2022_GRADSKA KNJIŽNICA KLANJEC

Bilješke uz financijski izvještaj_I-XII-2022_GRADSKA KNJIŽNICA KLANJEC

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2022. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2022. godinu

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 

Financijski izvještaj I-III 2022.

BILJEŠKE I-III 2022.

Financijski izvještaji I-VI 2022. 8.0.2

BILJEŠKE I-VI 2022.

Financijski izvještaji I-VI 2022. kons. 8.0.2kons

BILJEŠKE I-VI 2022. KONS

Financijski izvještaji I – IX 2022.

BILJEŠKE I-IX 2022.

REFERENTNA STRANICA 1-9-22

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021.

    -Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

    -Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.

    -Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

    -Izvršenje plana razvojnih Programa Grada Klanjca za 2021. godinu

    -Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2021. godinu

    -Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2021. GODINU

Financijski izvj.I-XII 2021 v.7.0.4 KONSOLID

Financijski izvj.I-XII 2021 v.7.0.4 GRAD KLANJEC

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2021 konsolid. III RAZINA

Finan.izvj.I-IX 2021. v.7.0.21

Finan.izvj.I-VI 2021 v.7.0.0 (1) konsolid.

Finan.izvj.I-VI 2021 v.7.0.0 (1)

Financijski izvještaj I-III za 2021 godinu

Kulturni centar Klanjec – Financijski izvještaj I-XII-2021.

Kulturni centar Klanjec – Bilješke uz Fin. izvještaje I-XII-2021.

Gradska knjižnica Klanjec – Financijski izvještaj I-XII-2021.

Gradska knjižnica – Bilješke uz Fin. izvještaj I-XII-2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-za-2020.-godinu

Bilješke I-XII 2020 KONSOLIDIRANI

Financijski izvještaj I-XII 2020 – konsolidirani

Financijski izvještaj I-XII 2020 godinu

Financijski izvještaj I-IX 2020 godinu

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-Grada-Klanjca-za-2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-VI 2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-III 2020.

Kulturni centar Klanjec – Financijski izvještaj I-XII 2020

Gradska knjižnica Antun Mihanović Klanjec Financijski izvještaj I-XII 2020

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2019. godinu

  – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.- 31.12.2019. godine

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

Godišnje izvršenje plana razvojni programa za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2019. godinu

Financijski izvještaji I-XII 2019.

Financijski izvještaji I-XII 2019.kons.

BILJEŠKE I-XII 2019.

BILJEŠKE I-XII 2019.kons

Godišnji financijski izvještaj za 2019. – Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec

Godišnji financijski izvještaj za 2019. – Kulturni centar Klanjec

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.g.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

Izvršenje plana razvojnih programa GRADA KLANJCA za 2018. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2018.

BILJEŠKE I-VI 2018. kons.

BILJEŠKE I-VI 2018.

Financijski izvještaj I-VI 2018. kons.

Financijski izvještaj I-VI 2018.

BILJEŠKE I-XII 2018. kons.

BILJEŠKE I-XII 2018.

Financijski izvještaj I-XII 2018. kons.

Financijski izvještaj I-XII 2018.

Godišnji Financijski izvještaj za 2018.-Kulturni centar Klanjec

Godišnji Financijski izvještaj za 2018.-Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2018.-Grad Klanjec

Godišnji Financijski izvještaj za 2018.-Grad Klanjec

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2017.GODINU

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. – Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. – Kulturni centar Klanjec

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

Polugodišnji financijski izvještaj za 2015. godinu – GRAD KLANJEC

Konsolidirani financijski izvještaj I.-VI. 2015.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU

Godišnji financijski izvještaji za 2014. – GRAD KLANJEC

 

Godišnja financijska izvješća proračunskih korisnika:

Godišnji financijski izvještaji za 2014. – Kulturni centar Klanjec

Godišnji financijski izvještaji za 2014. -Gradska knjižnica i čitaonica “Antun Mihanović” Klanjec

Godišnji financijski izvještaji za 2014. – Dječji vrtić “Kesten” Klanjec