Financijski izvještaji

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2021. GODINU

Financijski izvještaj I-III za 2021 godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-za-2020.-godinu

Bilješke I-XII 2020 KONSOLIDIRANI

Financijski izvještaj I-XII 2020 – konsolidirani

Financijski izvještaj I-XII 2020 godinu

Financijski izvještaj I-IX 2020 godinu

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-Grada-Klanjca-za-2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-VI 2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-III 2020.

Kulturni centar Klanjec – Financijski izvještaj I-XII 2020

Gradska knjižnica Antun Mihanović Klanjec Financijski izvještaj I-XII 2020

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2019. godinu

     – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

      Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.- 31.12.2019. godine

      Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

     Godišnje izvršenje plana razvojni programa za 2019. godinu

      Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

      Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2019. godinu

Financijski izvještaji I-XII 2019.

Financijski izvještaji I-XII 2019.kons.

BILJEŠKE I-XII 2019.

BILJEŠKE I-XII 2019.kons

Godišnji financijski izvještaj za 2019. – Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec

Godišnji financijski izvještaj za 2019. – Kulturni centar Klanjec

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.g.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

Izvršenje plana razvojnih programa GRADA KLANJCA za 2018. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2018.

BILJEŠKE I-VI 2018. kons.

BILJEŠKE I-VI 2018.

Financijski izvještaj I-VI 2018. kons.

Financijski izvještaj I-VI 2018.

BILJEŠKE I-XII 2018. kons.

BILJEŠKE I-XII 2018.

Financijski izvještaj I-XII 2018. kons.

Financijski izvještaj I-XII 2018.

Godišnji Financijski izvještaj za 2018.-Kulturni centar Klanjec

Godišnji Financijski izvještaj za 2018.-Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2018.-Grad Klanjec

Godišnji Financijski izvještaj za 2018.-Grad Klanjec

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2017.GODINU

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. – Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. – Kulturni centar Klanjec

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

Polugodišnji financijski izvještaj za 2015. godinu – GRAD KLANJEC

Konsolidirani financijski izvještaj I.-VI. 2015.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU

Godišnji financijski izvještaji za 2014. – GRAD KLANJEC

 

Godišnja financijska izvješća proračunskih korisnika:

Godišnji financijski izvještaji za 2014. – Kulturni centar Klanjec

Godišnji financijski izvještaji za 2014. -Gradska knjižnica i čitaonica “Antun Mihanović” Klanjec

Godišnji financijski izvještaji za 2014. – Dječji vrtić “Kesten” Klanjec