Kulturni centar Klanjec

KULTURNI CENTAR KLANJEC

SJEDIŠTE: 49290 Klanjec, Antuna Augustinčića 1
OIB: 82592414278

ADRESA UREDA: Klanjec, Trg A. Mihanovića 2

KONTAKTI:

Tel. 049 551 002
049 550 235 ( Gradska knjižnica )
Fax. 049 500 807

Mob: Snježana Horvatin – 098 460 247

E-mail: kulturni.centar.klanjec@kr.t-com.hr
kultura@klanjec.hr

 

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Javna objava informacija o trošenju sredstava_1-2024_KULTURNI CENTAR KLANJEC

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2023. godina

Referentna stranica_I-XII-2023_KULTURNI CENTAR KLANJEC

Financijski izvještaj_I-XII-2023_KULTURNI CENTAR KLANJEC

Bilješke uz financijski izvještaj_I-XII-2023_KULTURNI CENTAR KLANJEC

2022. godina

Financijski izvještaj_I-XII-2022_KULTURNI CENTAR KLANJEC

Bilješke uz financijski izvještaj_I-XII-2022_KULTURNI CENTAR KLANJEC

2021. godina

Kulturni-centar-Klanjec_Fin.-izvjestaj-I-XII-2021

Kulturni-centar_Biljeske-uz-Fin.-izvjestaje-I-XII-2021

2020. godina

Financijski izvještaj I-XII 2020_Kulturni centar Klanjec

2019. godina.

Godišnji financijski izvještaj za 2019. – Kulturni centar Klanjec