Proračun grada Klanjca

2022.godina

Vodič za građane za 2022.

PRORAČUN GRADA KALNJCA ZA 2022.i PROJEKCIJA ZA 2023.i 2024.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu

 

2021. godina

Vodič za građane proračun 2021.

Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

Plan razvojnih programa za 2021. godinu

Proračun Grada Klanjca za 2021.nakon I. Izmjene

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2021.NAKON II IZMJENE

 

______________________________________________________________________

2020. godina

Vodič za građane

PRORAČUN GRADA KLANJCA 2020-2022. GODINE

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2020.GOD.NAKON PRVE IZMJENE

______________________________________________________________________

2019. godina

Proračun Grada Klanjca za 2019. godinu nakon druge izmjene

Odluka o pokriću planiranog manjka

PRORAČUN 2019 NAKON PRVE IZMJENE

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu

Plan razvojnih programa 2019-2021

Vodič za građane – proračun Grada Klanjca za 2019.

Proračun Grada Klanjca za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

 

______________________________________________________________________

2018. godina

Proračun za 2018. nakon II izmjene

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018-2020. GODINA

Plan razvojnih programa GRADA KLANJCA za 2018. godinu.

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2018.G. NAKON I IZMJENE

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2018. GODINU

Vodič za građane – proračun Grada Klanjca za 2018.

PRORAČUN ZA 2018. i PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020.

PRIJEDLOG-PRORAČUNA-ZA-2018.-GODINU-I-PROJEKCIJA-PRORAČUNA-ZA-2019.-I-2020.-GODINU

 

______________________________________________________________________

2017. godina

 

Financijski izvještaj I-XII 2017.

Bilješke I-XII 2017.

 

PRORAČUN ZA 2017. NAKON DRUGE IZMJENE

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  GRADA KLANJCA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06. 2017.

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA KLANJCA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06. 2017.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-XII 2016 G.

PRORAČUN ZA  2016.G. -IZVRŠENJE

VODIČ ZA GRAĐANE-PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2017.G.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2017. GODINU

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2017. GODINU NAKON I. IZMJENE

______________________________________________________________________

 2016. godina

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA  2017.G.

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2017.G.

PRORAČUN 2016. – IZMJENE

PRORAČUN 2016- IZVRŠENJE 1-6

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-VI 2016.G.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015.G. G.

PRORAČUN  GRADA KLANJCA ZA  2016 G.

PRORAČUN 2015-IZVRŠENJE 1-12

______________________________________________________________________

2015. godina

PRORAČUN 2015-I PROMJENE

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA (SIJEČANJ-LIPANJ 2015.)

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2015. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2014. GODINU

______________________________________________________________________

2014. godina

PRORAČUN 2014.DRUGE IZMJENE

PRORAČUN 2014.PRVE IZMJENE

PRORAČUN 2014.G.

______________________________________________________________________

2013. godina

PRORAČUN 2013- druge IZMJENE-

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2013.

______________________________________________________________________

2012. godina

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2012. NAKON III. IZMJENE

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2012. GODINU NAKON II. IZMJENE

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2012. GODINU NAKON I. IZMJENE

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2012. GODINU

______________________________________________________________________

2011. godina

PRORAČUN GRADA KLANJCA 2011 – DRUGE IZMJENE

PRORAČUN GRADA KLANJCA 2011. – I. IZMJENE

Proračun Grada Klanjca za 2011. godinu

______________________________________________________________________

2010. godina

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2010. NAKON I. IZMJENE

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2010. GODINU