Gradski natječaji i javni pozivi

 

2023. godina

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.-ak. god. 2023/24. 

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.-ak.god. 2023-24.

ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI U ŠK. GOD. 2023.-24. SOCIJALNI STATUS

ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI U ŠK. GOD. 2023.-24. – USPJEH U DOSADAŠNJEM ŠKOLOVANJU

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava podnositelja zahtjeva da ne prima pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi

Rang lista učenika i studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu pomoći u šk.-ak. god. 2023.-2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za radno mjesto vježbenika

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8357825.html

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Obavjest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za radno mjesto Višeg referenta za financije i proračun

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8355029.html

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2023. godinu

Javni natječaj -udruge 2023

Rang lista  odobrenih programa projekata za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Klanjca za 2023. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/ projekata koje provode udruge u 2023. godini

Upute za prijavitelje -udruge 2023

Prilog-1-Prijava za dodjelu potpore-2023.

Prilog-2-Popis dokumentacije uz prijavu-2023.

Prilog-3-Izvješće o utrošku sredstava-2023.

Prilog-4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja-2023.

 

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2023. godini

Godišnji plan natječaja za Udruge u 2023. godini

 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje elektroničkih medija u 2023. godini

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Obrazac br. 1 – Podaci o podnositelju prijave

Obrazac br. 2 – Podaci o programskom sadržaju

IZJAVA

 

 

2022. godina

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk. god. 2022/23. 

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god .2022-23. (1)

ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI U ŠK. GOD. 2022.-23. SOCIJALNI STATUS

ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI U ŠK.GOD. 2022.23.- DOSADAŠNJE ŠKOLOVANJE

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava podnositelja zahtjeva da ne prima pomoć za školovanje drugoj osnovi

 

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Klanjca u 2022. godini

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KLANJCA ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KLANJCA U 2022. GODINI

ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KLANJCA ZA 2022. GODINU, MJERA 1

ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KLANJCA ZA 2022. GODINU, MJERA 2

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2022.

JAVNI NATJEČAJ 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge u 2022. godini

Rang lista odobrenih programa projekata za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Klanjca za 2022. godini

Upute za prijavitelje- Udruge 2022.

Prilog-1-Prijava za dodjelu potpore-2022.

Prilog-2-Popis dokumentacije uz prijavu-2022.

Prilog-3-Izvješće o utrošku sredstava-2022.

Prilog-4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja-2022.

 

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2022.g.

GODIŠNJI PLAN 2022. g.

 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje elektroničkih medija u 2022. g.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Obrazac br. 1 – Podaci o podnositelju prijave

Obrazac br. 2 – Podaci o programskom sadržaju

IZJAVA

 

 

2021. godina

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk. god. 2021/22.

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god .2021-22.

ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI U ŠK. GOD. 2021.-22. USPJEH U DOSADAŠNJEM ŠKOLOVANJU

ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI U ŠK. GOD. 2021-22.-SOCIJALNI STATUS

Potvrda o podmirenim obvezama prema Gradu Klanjcu

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Izjava podnositelja zahtjeva da ne prima pomoć za školovanje drugoj osnovi

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Sanacija klizišta – odrona nerazvrstanim cestama 

209 2021-SANACIJA NESTABILNOG POKOSA I KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NC GREDICE_ GORKOVEC_GRAD KLANJEC final

208 2021-SANACIJA NESTABILNOG POKOSA I KOLNIČKE KONSTRUKCIJE SV FILIP_ GORKOVEC_GRAD KLANJEC final

 

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Upute i obavijesti kandidatima-kandidatkinjama

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Tomaševec

Javni natječaj prodaja nekretnine u k.o. Tomaševec

Izjava-privola o korištenju, prikupljanju i obradi osobnih podataka

Izjava ponuditelja o prihvačanju uvjeta natječaja

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2021. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Udruge RANG LISTA ZA 2021.

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja-poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2021.g

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2021. godinu

Upute za prijavitelje

Prilog 1 -Prijava za dodjelu potpore

Prilog-2-Popis dokumentacije uz prijavu-2021.

Prilog 3 -Izvješće

Prilog 4 -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

2020. godina

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god. 2020-2021.

ZAHTJEV STIPENDIJE 2020-SOCIJALNI STATUS

ZAHTJEV STIPENDIJE-DOSADAŠNJI USPJEH 2020.G.

Izjava roditelja stipendije 2020.

Izjava stipendije učenici i studenti 2020.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Referent za uredsko poslovanje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 

Upute uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Poziv na pisano testiranje

 

Javni natječaj za prodaju rabljenog teretnog vozila u vlasništvu Grada Klanjca

Javni natječaj za prodaju rabljenog teretnog vozila u vlasništvu Grada Klanjca

Odluka o prodaji rabljenog službenog vozila – teretnog automobila

 

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Novim Dvorima

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Novim Dvorima

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine

 

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Klanjca

Javni poziv – kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Klanjca

OBR-1 – Prijedlog kandidature za člana, zamjenika člana i neformalne skupine

OBR-2 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana

OBR-3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Klanjca

Rezultati izbora članova Savjeta Mladih Grada Klanjca

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2020. godinu:

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja-poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2020. godini

Javni natječaj za sufinanciranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2020. godinu

Upute za prijavitelje programa, projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2020. godinu

Prilog-1-Prijava za dodjelu potpore-2020.

Prilog-2-Popis dokumentacije uz prijavu-2020.

Prilog-3-Izvješće o utrošku sredstava-2020.

Prilog-4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja-2020.

Pravilnik o financiranju udruga-Grad Klanjec

Rang lista odobrenih programa i projekata za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Grada Klanjca za 2020. godinu

Odluka o o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa-projekata koje provode udruge u 2020. godini

 

2019. godina

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Klanjca

Javni poziv – kandidature za Savjet mladih Grada Klanjca

Prijedlog kandidature za člana, zamjenika člana i neformalne skupine

Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana

Očitovanje o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana

Zapisnik Odbora za izbor i imenovanje – Savjet mladih

 

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Informacije o ovoj mjeri mogu se pronaći na http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/.

 

Javni natječaj za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Opis poslova, način prethodne provjere znanja, pravni izvori

Izjava o nepostojanju zapreka za prijam

Poziv na prethodnu provjeru znanja

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2019. godinu:

Rang lista odobrenih programa i projekata za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Grada Klanjca za 2019. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge u 2019. godini

 

2018. godina

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk. god. 2018/19.

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god. 2018-19.

Zahtjev stipendije 2018.OCJENE

Zahtjev stipendije 2018-SOCIJALNI STATUS

Izjava roditelja stipendije 2018.

Izjava stipendije učenici i studenti 2018.

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Lepoglavec II

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Lepoglavec II

Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Lepoglavec II

 

Natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice “Antun Mihanović” Klanjec

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja G. knjižnice – 2018.

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj – referent za komunalne djelatnosti

Opis poslova, način prethodne provjere znanja i pravni izvori za provjeru

Poziv na prethodnu provjeru znanja

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2018. godinu:

 

Rang lista odobrenih programa/projekata za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Grada Klanjca za 2018. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge u 2018. godini

 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – referent za komunalne djelatnosti – ZAVRŠENO

Oglas za prijam u službu -određeno vrijeme-referent za komunalne djelatnosti

Upute uz oglas za prijam na određeno vrijeme

Poziv na pisano testiranje

 

Udruge

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2018. godini

 

2017. godina

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god. 2017./18.

RANG LISTA – UČENICI I STUDENTI

Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god. 2017-18.

Zahtjev stipendije – OCJENE

Zahtjev stipendije – SOCIJALNI STATUS

Izjava roditelja

Izjava učenika i studenata

 

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Klanjca

PRIJEVOZ POKOJNIKA – ODLUKA O IZBORU I ZAPISNIK

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2017. godinu:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa projekata koje provode udruge u 2017. godini

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2017. godini

 

2016. godina

Natječaj i dokumentacija za dodjelu pomoći u školovanju učenika srednjih škola i studenata za šk. god. 2016/17.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju 1 godine za radno mjesto logoped(m/ž)

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2016. godinu:

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Antun Mihanović Klanjec

 2015. godina

 

Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila:

 Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk. god. 2015/16.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Klanjca za 2016. godinu

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti

PREDMET NABAVE: Asfaltiranje nerazvrstane ceste Bratovski Vrh – Draše

Javni natječaj za prodaju nekretnine – kuća Botinec