Gradska uprava

Opći podaci:

ADRESA: Trg mira 11, 49290 Klanjec

RADNO VRIJEME:

pon – pet:07:00 – 15:00

tel. 049/ 550-615

fax. 049/ 550-324

e-mail: grad-klanjec@kr.t-com.hr

www.klanjec.hr

Gradonačelnik:

Zlatko Brlek 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

Gordan Šoban