Grad Klanjec

Klanjec, panorama

Klanjec, panorama

Broj stanovnika: 2915

Površina: 26 km2

Naselja:
Bobovec Tomaševečki, Bratovski Vrh, Cesarska Ves, Dol Klanječki, Florijan, Goljak Klanječki, Gorkovec, Gredice, Klanjec, Ledine Klanječke, Lepoglavec, Letovčan Novodvorski, Letovčan Tomaševečki, Lučelnica Tomaševečka, Mihanović Dol, Novi Dvori Klanječki, Police, Rakovec Tomaševečki, Tomaševec

Zemljopisni položaj:
Grad Klanjec nalazi se u zapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije. Prema sjeveru graniči s općinom Tuhelj, prema istoku s općinom Veliko Trgovišće, a prema jugu s općinom Kraljevec na Sutli. Zapadna granica koja s neznatnim odstupanjem ide rijekom Sutlom, ujedno je i državna granica s Republikom Slovenijom.

Reljef:
Prostor grada Klanjca topografski je vrlo razveden. Po većini krajobraznih obilježja tipičan je za uobičajenu predodžbu o Zagorju, a u njemu se izdvajaju slijedeće cjeline:
– masiv Cesargradske gore na sjeveru s najvišom kotom 505 m nv,
-središnji brežuljkasti prostor koji doseže visine 200-300 m nv,
-široksa dolina rijeke Sutle koja se na sjevernom rubu gradskog prostora sužava u kanjoj.

Podneblje i vegetacija:
Podneblje je obilježeno kontinentalno-humidnim tipom kline, u čemu nisu registrirana značajna odstupanja od prosjeka za ovaj dio Hrvatske, dok biljni svijet pripada, kao i cijelo Hrvatsko zagorje, ilirskoj provinciji eurosibirsko-sjevernoameričkoga fitozemljopisnog okružja s panonskom varijantom šume bukve i jele, gorske šume bukve, šume hrasta kitnjaka i običnoga graba, dok je u dolini rijeke i manjih potoka uobičajena vegetacija nizinskog ravničarskog pojasa. Osim navedenih vrsta, raširen je i bagrem, divlja trešnja, klen, gorski javor, lijeska, bijeli glog i neke druge vrste.

Gospodarstvo i infrastruktura:
Iako su neki industrijski pogoni zatvoreni, industrijska i obrtnička tradicija u Klanjcu postoji. Pokrenuta je inicijativa i radi se na izgradnji poslovne zone predviđene prostornim planom koja bi trebala omogućiti brži gospodarski razvoj. Prioritet u gospodarskom razvoju Klanjec danas vidi i u turizmu i usporednom razvoju uslužnih djelatnosti, s obzirom na svoj prepoznatljiv prostor i okoliš te povijesno-kulturološke karakteristike. velike su mogućnosti u proizvodnji zdrave, ekološki uzgojene hrane, kao i u razvoju vinogradarstva i voćarstva.
Na prostoru grada Klanjca, osim magistralnog plinovoda i elektroprijenosnog dalekovoda, ostali infrastrukturni vodovi su lokalnog značja. U posljednjih godina Grad je puno uložio u razvoj potrebne infrastrukture i danas se kao jedini veći problem javlja javna odvodnja. Ovakvo stanje infrastrukturnih sustava je dobro polazište za daljnji gospodarski razvitak.

Društvene djelatnosti:
Na području grada djeluje jedna osnovna škola, s još jednim područnim odjeljenjem u Lučelnici te jedna ustanova predškolskog odgoja.
U okviru djelatnosti u kulturi tu su Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović, Kulturni centar Klanjec,i Galerija Antuna Augustinčića.
Društvenom životu grada pečat daju brojne udruge građana.