Javna nabava

 

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

I. Izmjena Plana nabave za 2024. godinu

II. Izmjena Plana nabave za 2024. godinu

 

Plan nabave za 2023. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Plan nabave za 2023. godinu 

I. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

II. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

III. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

IV. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

 

 

Registar Ugovora

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17 i 144/20.) Grad Klanjec će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

 

Plan nabave za 2022. godinu

IV. Izmjena Plana nabave za 2022. godinu

III. Izmjena Plana nabave za 2022. godinu

II. izmjena plana nabave za 2022. godinu

I. Izmjena Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave 2022. godinu

 

Registar Ugovora

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17 i 144/20.) Grad Klanjec će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

 

OBAVIJEST TEMELJEM ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (N.N.br. 120/16).

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ( Grad Klanjec) iz članka 76. stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INERESA

 

 

Plan nabave 2021. godina

Registar Ugovora

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17 i 144/20.) Grad Klanjec će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

Plan nabave 2020. godina

Registar Ugovora

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17.) Grad Klanjec će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

Plan nabave 2019. godina

  I. Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Registar Ugovora

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17.) Grad Klanjec će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

Plan nabave 2018. godina

Registar Ugovora

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17.) Grad Klanjec će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

2017.godina

  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2016.godina

2015. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2014. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
2013. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2012. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2011. godina