Kapela Sv. Florijana

KAPELA SVETOG FLORIJANA S KALVARIJOM

Zavjetna kapela Klanjčana iz 1742. godine.

 Kapela sv. Florijana iznad Klanjca prvi se put spominje u kanonskoj vizitaciji 1690. godine. Prema opisu arhiđakon koji ju pohodi 1691. kapela je zidana i ima boltu. Radi svoje majušnosti sa svake strane ima po jedan veliki prozor, kroz koje ljudi slušaju misu jer u kapelu stane tek nekoliko ljudi. Oltar kapele bio je zidan, s drvenim retablom, a na sredini je kip sv. Florijana koji drži škaf vode. Misa se u kapeli služila na blagdan sv. Florijana i u osmini Tijelova, a za kapelu je brinuo Mihael Vogić. Sadašnja kapela izgrađena je iz temelja 1742. godine. Jednobrodna kapela s trostranim svetištem ima zvonik ugrađen u glavno pročelje.
Zvonik je otvoren arkadama u prizemlju, a gornji katovi zvonika manjim prozorima. S južne strane je dograđena sakristija, a nad ulazom u kapelu je manje drveno pjevalište. Na pjevalištu, koru, postojale su i manje orgulje a svirala orgulja bila su ugrađena u ogradu kora. Unutrašnjost kapele prvotno je oličena bijelom bojom a 1803. izveden je klasicističkim zidnim oslikom koji sadrži mramorizaciju, prikaze svetaca u medaljonima te šablonsku dekoraciju, što je otkriveno nedavnim restauratorskim istraživanjem.

 

Kapela je temeljito obnovljena 1899. kada je stariji oslik prekriven današnjim freskama slikara Sikošeka iz Brežica koje su danas u vrlo lošem stanju. Toranj kapele je također bez limenog krova,   pokrit samo tankom betonskom dekom. Nedavno su započeli radovi na nužnoj sanaciji i restauratorskom istraživanju, kako bi se kapela mogla stručni i kvalitetno obnoviti.

Slika sv. Florijana s goručim Klanjce iz 1837.

Slika sv. Florijana s goručim Klanjce iz 1837.

Kip sv. Florijana F.Stuflessera

Kip sv. Florijana F.Stuflessera

Kapela sv. Florijana, zavjetna je kapela Klanjčana koji ovog sveca slave kao svoga zaštitnika. Do nje vodi prekrasno šumsko šetalište, a na brdu uz nju podignuta je kalvarija.

Klalvarija sa razglednice 1935.

Kalvarija sa razglednice 1935.

Godine 1933. slavila se sveta godina 1900 godišnjica smrti Isusove na križu na Kalvariji. Na spomen te godišnjice i trajno obilježje građani Klanjca odlučili su podignuti Križni put kod sv. Florijana. Za tu svrhu poklonio je Stjepan Iveković svoje zemljište koje se uzdiže od kapele sv. Florijana prema jugu.  U župnom arhivu u Klanjcu čuva se darovnica Stjepana Ivekovića datirana 30. ožujak 1934. (A-III-Miscelanija) Interesantni su uvjeti pod kojima S. Iveković daruje zemljište. Tako u prvoj točki osim veličine i namjenu poklonjenog zemljišta spominje i zabranu: «da se na postajama Križnog puta urezuju čija imena» U drugoj točki dozvoljava se da rkt župa Klanjec održava na tom prostoru bez pitanja vlasnika sve svete obrede «ali za vrijeme crkvenih obreda neima nitko pravo na istom zemljištu postavljati šatore, stolove ili voditi bilo kakvu trgovinu bez sporazuma s vlasnikom». Nacrt za postaje križnog puta zamislio je i nacrtao fra Elektro Maruzzi, a stupove od cementa (betona) načinio je Marcel Novak. (Lib. Memor. II)Natpis na oltaru na vrhu Kalvarije koja ujedno služi i kao 12. postaja križnog puta (Isusa razapinju na križ) stoji natpis koji govori o povodu izgradnje: U spomen 1900 godišnjice smrti Isusa Krista Spasitelja svijeta podigoše ovaj križni put pobožni vjernici iz župe klanječke dobrovoljnim prinosima 1933 – 1935.