Javna nadmetanja

 

2024.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

Održavanje javne rasvjete

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Održavanje javne rasvjete

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Klanjca

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Klanjca

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Klanjca 

 

Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “socijalne pakete”

Poziv na dostavu ponuda – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “socijalne pakete”

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “socijalne pakete”

 

Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponuda – Usluga čišćenja poslovnog prostora

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga čišćenja poslovnog prostora

 

Izrada projektne dokumentacije za Izvanredno održavanje stepeništa (nogostupa) u ulici Lijepe naše u Klanjcu

Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije za Izvanredno održavanje stepeništa (nogostupa) u ulici Lijepe naše u Klanjcu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Izrada projektne dokumentacije za Izvanredno održavanje stepeništa (nogostupa) u ulici Lijepe naše u Klanjcu

 

2023.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

Asfaltiranje -modernizacija nerazvrstanih NC na području Grada Klanjca

Poziv na dostavu ponuda -Uređenje staza na novoizgrađenom dijelu groblja u Dolu Klanječkom

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -Uređenje staza na novoizgrađenom dijelu groblja u Dolu Klanječkom

 

Uređenje staza na novoizgrađenom dijelu groblja u Dolu Klanječkom

Poziv na dostavu ponuda -Uređenje staza na novoizgrađenom dijelu groblja u Dolu Klanječkom

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -Uređenje staza na novoizgrađenom dijelu groblja u Dolu Klanječkom

 

Projektna dokumentacija za cjelovitu i energetsku obnovu “Brozova zgrada”

POZIV na dostavu ponude – Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu i energ. obnovu -Brozova zgrada f

Obavijest o odabiru -Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu i energ. obnovu -Brozova zgrada

 

Usluga stručnog nadzora sanacije nerazvrstane ceste Klanjec – Florijan

Poziv na dostavu ponuda – Usluga stručnog nadzora sanacije nerazvrstane ceste Klanjec-Florijan

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga stručnog nadzora sanacije nerazvrstane ceste Klanjec-Florijan

 

Usluga stručnog nadzora sanacije nestabilnog pokosa i rekonstrukcije nerazvrstane ceste Police – Gašpar

Poziv na dostavu ponuda – Stručni nadzor sanacije nestabilnog pokosa i rekonstrukcije ceste Police-Gašpar

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Stručni nadzor sanacije nestabilnog pokosa i rekonstrukcije ceste Police-Gašpar

 

Usluga stručnog nadzora sanacije nerazvrstane ceste Dol Klanječki – Rakovec

Poziv na dostavu ponuda – Usluga stručnog nadzora sanacije nerazvrstane ceste Dol Klanječki-Rakovec

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga stručnog nadzora sanacije nerazvrstane ceste Dol Klanječki-Rakovec

 

Sanacije nerazvrstane ceste Klanjec – Florijan

Poziv na dostavu ponuda – Sanacije nerazvrstane ceste Klanjec – Florijan

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Sanacija nerazvrstane ceste Klanjec – Florijan

 

Sanacije nerazvrstane ceste Dol Klanječki – Rakovec

Poziv na dostavu ponuda – Sanacija nerazvrstane ceste Dol Klanječki – Rakovec

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Sanacija nerazvrstane ceste Dol Klanječki- Rakovec

 

Usluga stručnog nadzora sanacije nestabilnog pokosa i rekonstrukcije ceste Lepoglavec – Harapini

Poziv na dostavu ponuda – stručni nadzor sanacije NC Lepoglavec-Harapini

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga stručnog nadzora sanacije nestabilnog pokosa i rekonstrukcije ceste Lepoglavec-Harapini

 

Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija nerazvrstane ceste Police – Gašpar

Poziv na dostavu ponuda – Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija NC Police – Gašpar

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija NC Police – Gašpar

 

Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lepoglavec – Harapini

Poziv na dostavu ponuda – Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija NC Lepoglavec – Harapini

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija NC Lepoglavec – Harapini

 

Izrada projektne dokumentacije sanacije prometnice nakon štetnog djelovanja potresa na području Grada Klanjca na NC Klanjec – Florijan

Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije sanacije prometnice NC Klanjec-Florijan

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Izrada projektne dokumentacije sanacije prometnice NC Klanjec-Florijan

 

Izrada projektne dokumentacije sanacije prometnice nakon štetnog djelovanja potresa na području Grada Klanjca na NC Dol Klanječki – Rakovec

Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije sanacije prometnice NC Klanjec-Florijan

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Izrada projektne dokumentacije sanacije prometnice NC Klanjec-Florijan

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina 2023.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina 2023.

 

Održavanje javne rasvjete

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete 2023

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Održavanje javne rasvjete 2023

 

Izrada urbanističko-participativne studije za rekonstrukciju i uređenje Trga mira u Klanjcu

Poziv na dostavu ponuda – Urbanističko-participativna studija-rekonstrukcija Trga Mira, Klanjec

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Urbanističko-participativna studija-rekonstrukcija Trga Mira, Klanjec

 

Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Poziv na dostavu ponuda – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole 2023

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole 2023

 

Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “Socijalne pakete”

Poziv na dostavu ponuda – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete 2023.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete

 

Projektantski nadzor za radove na konstruktivnoj obnovi građevine “Brozova zgrada”

Poziv na dostavu ponuda – Projektantski nadzor za radove na konstruktivnoj obnovi građevine „Brozova zgrada“

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Projektantski nadzor za radove na konstruktivnoj obnovi građevine „Brozova zgrada“

 

Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponuda – Usluga čišćenja poslovnog prostora 2023

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga čišćenja poslovnog prostora

 

2022.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

Građevinski radovi na konstruktivnoj obnovi građevine “Brozova zgrada”

Poziv na dostavu ponuda – Građevinski radovi na konstruktivnoj obnovi građevine Brozova zgrada

Klanjec – MAPA 1 – arhitektonski projekt

Klanjec – MAPA 2 – građevinski projekt

Klanjec – MAPA 3 – elektrotehnički projekt

Klanjec – MAPA 4 – strojarski projekt

Klanjec – Elaborat o konzervatorsko-restauratorskim istražnim radovima

Klanjec – Elaborat ocjene postojećeg stanja

Klanjec – geotehnički elaborat

Klanjec – izvještaj o ispitivanju ziđa

Prilog II – Troškovnik građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova

Prilog III_Izjava o nekažnjavanju

Prilog IV_Popis radova

Prilog V_prijedlog ugovora o nabavi

Odluka o odabiru- Građevinski radovi na konstruktivnoj obnovi građevine Brozova zgrada

 

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu – Brozova zgrada

Poziv na dostavu ponuda -Izrada projektne dokumentacije BROZOVA ZGRADA

PROJEKTNI ZADATAK -BROZOVA ZGRADA

Troškovnik izrade projektne dokumentacije – Brozova zgrada

Odluka o odabiru- Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za brovedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu- Brozova zgrada

 

Izgradnja dječjeg igrališta Lučelnica

Poziv na dostavu ponuda -Izgradnja dječjeg igrališta

Obrasci i prilozi -Izgradnja dječjeg igrališta

Mapa_1_Arhitektonski_projekt

Troškovnik -Izgradnja dječjeg igrališta

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -Izgradnja dječjeg igrališta

 

Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

Natječajna dokumentacija

Odluka o odabiru – Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

 

Izgradnja nogostupa uz ŽC2186 u naselju Gredice – Dionica 1

Natječajna dokumentacija

Odluka o odabiru – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 u naselju Gredice – Dionica 1

 

Sanacija oštećenja nastalih u potresu na zgradi Gradske knjižnice

Poziv na dostavu ponuda -Sanacija oštećenja nastalih u potresu na zgradi Gradske knjižnice

OBAVIJEST  o odabiru najpovoljnije ponude- Sanacija oštećenja nastalih u potresu na zgradi Gradske knjižnice

 

Sanacija oštećenja nastalih u potresu na stambeno poslovnoj građevini, Trg Antuna Mihanovića 3

Poziv na dostavu ponuda – Sanacija oštećenja na stambeno poslovnoj građevini Trg A. Mihanovića 3

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude-Sanacija oštećenja nastalih u potresu na stambeno poslovnoj građevini, Trg Antuna Mihanovića 3

 

Izrada projektne dokumentacije i geomehaničkog elaborata sanacije klizišta Lepoglavec – Harapin i Police – Gašpar

Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dok. i geomehaničkog elaborata sanacije klizišta

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude – Izrada projektne dok. i geomehaničkog elaborata sanacije klizišta

 

Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “socijalne pakete”

Poziv na dostavu ponuda – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete 2022.

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava prehr. i neprehr. proizv. za socijalne pakete 2022

 

Nabava električne energije

Poziv na dostavu ponuda – Nabava električne energije 2022

Obavijest o poništenju postupka nabave – Nabava električne energije 2022

 

Održavanje javne rasvjete

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete 2022

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude – Održavanje javne rasvjete 2022

 

Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponuda – Usluga čiščenja poslovnog prostora 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga čišćenja poslovnog prostora 2022.

 

Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “socijalne pakete”

Poziv na dostavu ponuda – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete 2022.

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava prehr. i neprehr. proizv. za socijalne pakete 2022

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina 2022.

OBAVIJEST o odabiru – Održavanje nerazv. cesta i javnih površina

 

2021. godina

OTVORENI POSTUPAK

Izgradnja nogostupa uz ŽC2186 u naselju Gredice

Natječajna dokumentacija

 

Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Klanjca

Natječajna dokumentacija

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

Rekonstrukcija-dogradnja postojećeg groblja u Dolu Klanječkom 1.dio

Poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija-dogradnja postojećeg groblja u Dolu Klanječkom 1

Troskovnik – Rekonstrukcija-dogradnja postojećeg groblja u Dolu Klanječkom 1.dio

Mapa_1_Arhitektonski projekt

Mapa_2_Građevinski projekt konstrukcije

Mapa_3_Projekt vodovoda i odvodnje

Mapa_4_Elektrotehnički projekt

Mapa_1_Arhitektonski projekt i plan oplate

Mapa_2_Plan armature

Geodetski elaborat

Geotehnički eleborat

Krajobrazni elaborat

 

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće građevine (kulturni centar) u Klanjcu

Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće građevine (kulturni centar)

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE -Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće građevine (kulturni centar)

 

Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta

Poziv na dostavu ponuda – Izrada tehničkog rješenja za sanaciju klizišta

OBAVJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Rekonstrukcija Spomen parka znamenitih Klanjčana

Poziv na dostavu ponude – Rekonstrukcija Spomen parka znamenitih Klanjčana

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija „Spomen parka znamenitih Klanjčana“

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina 2021

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina 2021.

 

Održavanje javne rasvjete 

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete 2021

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Održavanje javne rasvjete 2021.

 

Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “socijalne” pakete

Poziv na dostavu ponuda – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete 2021

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava prehr. i neprehr. proizv. za socijalne pakete 2021.

 

Nabava električne energije

Poziv na dostavu ponuda – Nabava električne energije 2021

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava električne energije 2021.

 

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa Gredice – Novi Dvori

Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude-Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa (Gredice – Novi Dvori)

GRAD KLANJEC_NOGOSTUP GREDICE – NOVI DVORI

 

Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponuda – Usluga čiščenja poslovnog prostora 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga čišćenja poslovnog prostora 2021

 

2020. godina

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Asfaltiranje/modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

Poziv na dostavu ponuda – Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

TROŠKOVNIK – Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

Obavijest o odabiru – Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

 

Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU

Poziv na dostavu ponude – Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU

Troškovnik – Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU

Obavijest o odabiru – Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU

 

Rekonstrukcija “Spomen parka znamenitih Klanjčana” – PONOVLJENI

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Glavni projekt

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

 

Rekonstrukcija “Spomen parka znamenitih Klanjčana”

Poziv na dostavu ponude – Rekonstrukcija Spomen parka znamenitih Klanjčana”

Troškovnik – Rekonstrukcija “Spomen parka znamenitih Klanjčana”

Glavni projekt

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

 

Izvedba, postava i multimedijske prezentacije stalne izložbe sarkofaga Erdődy u Centru za posjetitelje Putevima Lijepe naše u Klanjcu

Poziv na dostavu ponuda – Izvedba, postava i multimedijske prezentacije stalne izložbe sarkofaga Erdődy

Troškovnik – Izvedba, postava i multimedijske prezentacije stalne izložbe sarkofaga Erdődy

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Izvedba, postava i multimedijske prezentacije stalne izložbe sarkofaga Erdődy

 

Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Poziv na dostavu ponuda – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Troškovnik – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Obavijest o odabiru – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

 

Modernizacija nerazvrstane ceste – Ružmarinska ulica – Ponovljeni

Poziv na dostavu ponuda – Modernizacija nerazvrstane ceste – Ružmarinska ulica

TROŠKOVNIK – Modernizacija nerazvrstane ceste – Ružmarinska ulica

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Modernizacija nerazvrstane ceste – Ružmarinska ulica

 

Modernizacija nerazvrstane ceste – Ružmarinska ulica

Poziv na dostavu ponuda – Modernizacija nerazvrstane ceste – Ružmarinska ulica

Troškovnik – Modernizacija nerazvrstane ceste – Ružmarinska ulica

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

 

Izgradnja nogostupa Gredice – Novi Dvori – III. faza

Poziv na dostavu ponuda – Izgradnja nogostupa Gredice – Novi Dvori – III. faza

Troškovnik – Izgradnja nogostupa Gredice – Novi Dvori – III. faza

Obavijest o odabiru – Izgradnja nogostupa Gredice – Novi Dvori – III. faza

 

Sanacija klizišta

Poziv na dostavu ponuda – Sanacija klizišta

Troškovnik – Sanacija klizišta

Obavijest o odabiru – Sanacija klizišta

 

Rabljeno teretno vozilo

Poziv na dostavu ponuda – Rabljeno Teretno Vozilo

Obavijest o odabiru – Rabljeno teretno vozilo

 

Izrada strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Poziv na dostavu ponuda – Izrada strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Obavijest o odabiru – Izrada strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Nacrt strategije razvoja turizma Grada Klanjca

Strategija razvoja turizma grada Klanjca do 2027 NACRT

 

Hidrofobni zaštitni premaz zidova, svodova i poda – Centar za posjetitelje – Kuća EU himni

Poziv na dostavu ponuda – Hidrofobni zaštitni premaz

Troškovnik -Hidrofobni zaštitni premaz

Obavijest o odabiru – Hidrofobni zaštitni premaz

 

Nabava električne energije

Poziv na dostavu ponuda – Nabava električne energije

Troškovnik – Nabava električne energije

Obavijest o odabiru – Nabava električne energije

 

Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponuda – Usluga čiščenja poslovnog prostora

Obavijest o odabiru – Usluga čišćenja poslovnog prostora

 

Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za “socijalne pakete”

Poziv na dostavu ponuda – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete

TROŠKOVNIK – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete

Obavijest o odabiru – Nabava prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za socijalne pakete

 

Održavanje javne rasvjete

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete

TROŠKOVNIK – održavanje javne rasvjete

Obavijest o odabiru – Održavanje javne rasvjete

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

TROŠKOVNIK – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Obavijest o odabiru – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

 

2019. godina

 

OTVORENI POSTUPAK

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

DoN-Izgradnja i opremanje vrtića u Klanjcu

Korigirani troškovnik-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

VRTIĆ_KLANJEC_glavni_projekt_ZOP_35_11

VRTIĆ_KLANJEC_glavni_projekt_ZOP_40_15

Bravarski radovi

Stolarski radovi

Specifikacija armature

Detalji oplate

Karakteristični presjeci i detalji

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sa upisnikom i prilozima

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

Odluka o poništenju postupka javne nabave-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ , broj objave: 2019/S 0F2-0016675

 

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

DoN-Izgradnja i opremanje vrtića u Klanjcu

Troškovnik-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

Poveznica na projektnu dokumentaciju

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sa upisnicima i ostalim prilozima

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Izgradnja vrtića

Odluka o odabiru ponude – izgradnja vrtića

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ , broj objave: 2019/S 0F2-0022818

 

Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 – II. faza

DoN-Izgradnja nogostupa uz ŽC – 2186-II. faza

Troškovnik – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186-II. faza

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda- Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186-II. faza

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186.- II. faza

Odluka o odabiru – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186- II. fazaZapisnik o javnom otvaranju ponuda

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ , broj objave: 2019/S 0F2-0031244

 

Modernizacija (obnova) javne rasvjete

Dokumentacija o nabavi – Modernizacija (obnova) javne rasvjete – verzija 3

TROŠKOVNIK verzija 2 – Modernizacija (obnova) javne rasvjete

Glavni projekt tekstualni dio

Glavni projekt NACRTI

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – Modernizacija (obnova) javne rasvjete

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Modernizacija (obnova) javne rasvjete

Odluka o odabiru – Modernizacija (obnova) javne rasvjete

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ , broj objave: 2019/S 0F2-0042369

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponude – Usluga čišćenja poslovnog prostora

Obavijest o odabiru-Usluga čišćenja poslovnog prostora

 

Održavanje javne rasvjete

Poziv na dostavu ponude – Održavanje javne rasvjete

Troškovnik – Održavanje javne rasvjete

Obavijest o odabiru – Održavanje javne rasvjete

 

Adaptacija mrtvačnice Sv. Filip

Poziv na dostavu ponude – Adaptacija mrtvačnice Sv. Filip

Troškovnik – Adaptacija mrtvačnice Sv. Filip

Obavijest o odabiru – Adaptacija mrtvačnice Sv. Filip

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Poziv na dostavu ponude – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Troškovnik -Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Obavijest o odabiru – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

 

Modernizacija/asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu ponude – Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

TROŠKOVNIK asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Klanjca

Obavijest o odabiru – Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

 

Projektni natječaj za izradu vizualnog identiteta Centra za posjetitelje Putevima Lijepe naše i Kuće europskih himni

Projektni natječaj za izradu vizualnog identiteta Centra za posjetitelje Putevima Lijepe naše i Kuće europskih himni

Natječaj za vizualni identitet – OBRAZAC-A

Natječaj za vizualni dentitet – OBRAZAC-B-1

Natječaj za vizualni dentitet -PRIJAVNI-OBRAZAC

PROJEKTNI ZADATAK

Zapisnik – Ocjenjivački sud

Obavijest o odabiru nagrađenog rada

 

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića

Poziv na dostavu ponude – Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića

Obavijest o odabiru – Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića

 

Projektantski nadzor izgradnje dječjeg vrtića

Poziv na dostavu ponude – Projektantski nadzor izgradnje dječjeg vrtića

Obavijest o odabiru – Projektantski nadzor izgradnje dječjeg vrtića

 

Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Poziv na dostavu ponude – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Obavijest o odabiru – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

 

Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja u Dolu Klanječkom

Poziv na dostavu ponuda – Proširenje groblja u Dolu Klanječkom

Projektni zadatak – izrada dokumentacije za proširenje groblja

Obavijest o odabiru – Proširenje groblja u Dolu Klanječkom

 

Nabava usluge implementacije sadržaja tehnoloških rješenja za izradu Outdoor ture i Augmented reality (AR)

Poziv na dostavu ponuda – Outdoor ture i Augmented reality AR

Obavijest o odabiru – Outdoor Ture i Augmented reality (AR)

 

Arhitektonsko-građevinski radovi – Kuća EU himni

Poziv na dostavu ponuda – Arhitektonsko-građevinski radovi – Kuća EU himni

Troškovnik – Arhitektonsko-građevinski radovi – Kuća EU himni

Obavijest o odabiru – Arhitektonsko-građevinski radovi -Kuća EU himni

 

2018. godina

 

OTVORENI POSTUPAK

Izrada Strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

DoN – Izrada Strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Troškovnik-Izrada Strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Strategija turizma Grada Klanjca

Odluka o odabiru-Strategija razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2019/S 0F2-0042369

 

Nabava izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te promidžbe i vidljivosti na projektu „Učimo zeleno“

I Don – Učimo zeleno

Troškovnik – Učimo zeleno

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Učimo zeleno

Odluka o odabiru-Učimo zeleno

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0033853

 

Modernizacija/sanacija nerazvrstane ceste Gredice – Gorkovec

Dokumentacija o nabavi -Modernizacija-sanacija NC Gredice-Gorkovec

TROŠKOVNIK CESTA GREDICE – GORKOVEC

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0019274

 

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Grad Klanjec

Dokumentacija o nabavi – Reciklažno dvorište Klanjec

TROŠKOVNIK – Reciklažno dvorište Grad Klanjec -KORIGIRANI

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S F14-0005648

Poziv za prikupljanje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

1. Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponude

Obavijest o odabiru – čišćenje poslovnog prostora

 

2. Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta

Poziv na dostavu ponuda -Stručni nadzor Reciklažno dvorište Klanjec – KORIGIRANI  

Izvod iz projekta (Tehnički opis, izabrani grafički prikazi) RD Klanjec

TROŠKOVNIK RD Grad Klanjec – KORIGIRANI

Obavijest o odabiru – Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta – Grad Klanjec

 

3. Sanacija krova Dječjeg vrtića “Kesten” Klanjec

Poziv na dostavu ponuda -sanacija krova vrtića

TROŠKOVNIK SANACIJE KROVA VRTIĆA I TEHNIČKI UVJETI

Obavijest o odabiru – Sanacija krova dječjeg vrtića Kesten Klanjec

 

4. Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 – I. faza (dionica Lepoglavec – Gredice)

Poziv na dostavu ponuda – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 -I. faza (dionica Lepoglavec-Gredice)

TROŠKOVNIK izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 -I.faza

Obavijest o odabiru – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 – I. faza (dionica Lepoglavec – Gredice)

 

5. Obnova kamenog poda – Franjevački samostan

Poziv na dostavu ponuda – Obnova kamenog poda – Franjevački samostan

TROŠKOVNIK I_FAZA_2018 -kameni podovi Franjevački samostan

Obavijest o odabiru – Obnova kamenog poda – Franjevački samostan

 

6. Nabava kosilice s okretom u mjestu

Poziv na dostavu ponuda – Nabava kosilice s okretom u mjestu

Obavijest o odabiru – Nabava kosilice s okretom u mjestu

 

7. Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada “Medvedov jarek”

Poziv na dostavu ponuda -Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek

Obavijest o odabiru – Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek

 

8. Izrada Glavnog projekta – šetnica s biciklističkom stazom

Poziv na dostavu ponuda – Izrada Glavnog projekta – šetnica s biciklističkom stazom

Obavijest o odabiru – Izrada Glavnog projekta-šetnica s biciklističkom stazom

 

 

2017. godina

 

Poziv na dostavu ponude – sanacija cesta (klizišta)

Poziv na dostavu ponude – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta -2017.

Obavijest o odabiru – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 2017.

 

Sanacija klizišta Lepoglavec-Voćarska

 

Poziv na dostavu ponude -Sanacija klizišta Lepoglavec-Voćarska 2017.

Poziv na dostavu ponude -postava rubnjaka u Novodvorskoj ul.

Obavijest o odabiru -postava rubnjaka Novodvorska ul.

 

 

2016. godina

 

Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta – Rakovec-Lunki, Cesarska Ves-Brglezi, Tomaševec-Rožiči

 

Poziv na dostavu ponuda – asfaltiranje

Obavijest o odabiru – asfaltiranje

 

Nabava osobnog vozila

 

Poziv na dostavu ponude -nabava osobnog vozila

Obavijest o odabiru -auto 2016.

 

2015. god.

 

Asfaltiranje nerazvrstane ceste Ledine-Harapini

 

Poziv na dostavu ponuda – Asfaltiranje nerazvrstane ceste Ledine-Harapini

 

Asfaltiranje nerazvrstane ceste Bratovski Vrh-Draše

 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik-asfaltiranja-Brat-Vrh-Koleši-Draše

 

Kuća europskih himni i kulturne baštine Klanjca

 

Dokumentacija za nadmetanje – Kuća EU himni i kulturne baštine Klanjca

 

Usluga dugoročnog financijskog kredita

 

Bagatelna nabava – Usluga dugoročog financijskog kredita

 

Izvođenje građevinskih radova u svrhu energetske rekonstrukcije upravne zgrade Grada Klanjca

 

Dokumentacija za nadmetanje – energetska rekonstrukcija upravne zgrade Grada Klanjca

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2013. god.

 

Poslovna zona Klanjec

 

Dokumentacija za nadmetanje -Poslovna zona 2013.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Cesta Police

 

Dokumentacija za nadmetanje – cesta Police i Troškovnik

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadmetanje za radove na sanaciji kapele sv. Florijana

 

Dokumentacija za j.n. – Sanacija kapele 2012