Uređenje dječjeg igrališta Lučelnica

Kratki opis projekta:

Projektom „Izgradnja dječjeg igrališta“ doprinosi se trećem strateškom cilju Lokalne razvojne strategije LAG Zagorje-Sutla „Podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija“, posebno aktivnosti 3.1. Razvoj temeljnih usluga i organizacija slobodnog vremena za stanovništvo potiče se s ciljem zadržavanja mladih na ruralnom području te stvaranja kvalitetne društvene infrastrukture i unapređenja kvalitete života. Projektnim prijedlogom bi se izgradilo moderno i zabavno dječje igralište koje bi udovoljilo potrebu djece iz Lučelnice Tomaševečke, ali i okolnih mjesta, za sigurnim i kvalitetnim prostorom za igru i druženje na otvorenom koje je djeci prijeko potrebno za razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti.

Opći ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta i ostvarivanje novih sadržaja za najmlađe stanovnike koji će nakon ostvarenog projekta imati stalno, sigurno, zabavno i kvalitetno mjesto za igru, provođenje vremena, druženje, ali i stjecanje sportskih navika i aktivnog načina života.  

Dječje igralište će se sastojati od nekoliko dijelova – pristupne pješačke staze, zaštitne ograde, sprave za igru te krajobraznog uređenja.

Projekt će doprinijeti poboljšanju života stanovnika lokalnog stanovništva, a posebice najmlađih stanovnika koje će dobiti sigurno, funkcionalno i kvalitetno mjesto za provođenje slobodnog vremena, socijalizaciju, razvijanje motoričkih sposobnosti, aktivnosti na otvorenom. Time će se osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece. 

Uvođenjem novih društvenih usluga povezanih s organizacijom slobodnog vremena, predmetni projekt doprinosi uravnoteženom i ujednačenom razvoju cijelog područja LAG-a.

Financiranje:

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „ZAGORJE-SUTLA“ u sklopu operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« sufinancira projekt u iznosu od 370.389,94 HRK.