Kontakt

Udruga umirovljenika grada Klanjca
49290 Klanjec, Trg mira 11

Kontakti:

Predsjednice Udruge
Katica Kantura
Tel. 049/550 079
Mob. 098/ 168 9578

Tajnica udruge:
Manda Lena Brajković
Tel. 049/550 114
Mob. 098/ 975 70 97