Djelatnost udruge

Djelatnost Udruge umirovljenika grada Klanjca kojom se ostvaruju ciljevi:

– 2.4. Volonterstvo-pomoć u kući
– 2.5. Promicanje društvene solidarnosti – humanitarna djelatnost
-2.14.3. Promicanje medijske pismenosti – informatika
-7.5.9. Prava osoba starije životne dobi – prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
– 7.7. Zaštita prava potrošača – ugovori, prijevoz, popusti
– 8.1.5. Obrazovanje
-11.2.14. Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
– 11.3.4. Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba -ugovori, prijevoz, popusti
– 11.3.5. Ostale djelatnosti humanitarne pomoći
-11.5. Ostale socijalne djelatnosti

Udruga preko svojih tijela:
– sudjeluje u radu onih organizacija koje odlučuju o pravima umirovljenika i raspolažu dobrima iz osnove minulog rada umirovljenika
– osiguranje najpovoljnijih uvjeta nabave živežnih namirnica i osiguranja drugih životnih potreba za svoje članove, što ostvaruje potpisivanjem ugovora o popustima
– suradnja s drugim organizacijama socijalno-humanitarnog i neprofitabilnog karaktera
– Udruga se zalaže za njegovanje i održavanje zajedničkih susreta i druženja svojih članova
– u skladu sa svojim mogućnostima skrbi o cjelovitom položaju umirovljenika, organizira razne oblike pomoći i aktivnosti koje pozitivno djeluju na tjelesno i mentalno zdravlje umirovljenika
– u skladu sa svojim mogućnostima organizira jedanput godišnje druženje za svoje članove u restoranu bliže okolice te uručuje prigodni poklon članovima za navršene pune godine života
– zalaže se za smještaj svojih članova u domove uz povoljne uvjete
– razvija prijateljske odnose i razmjenu iskustva u radu kroz radionice ( tradicijsko rukotvorstvo, sportsko-rekreacijske, pjevački zborovi)
– obavlja i druge poslove važne za poboljšanje životnih uvjeta umirovljenika i starijih osoba