O nama

Kulturno-umjetničko društvo “Antun Mihanović” Klanjec

Adresa: 49290 Klanjec, Trg mira 11

Kontakt: Snježana Ricijaš, tajnica
                  tel. 049 551 002, 049 550 235
                  mob. 098 460 247
           
E-mail: kulturni.centar.klanjec@kr.t-com.hr

Sekcija za dvorske plesove

Voditeljica: Dragica Gajšak:
tel. 098  9551 385
e-mail: dragica.gajsak@gmail.com