O nama

 

Naziv udruge  Ekološka udruga „Japica“ Klanjec
Osobni identifikacijski broj  ( OIB )  12606532025
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO broj)  0168375
Sjedište i adresa udruge  Trg mira 11, Klanjec
Predsjednica

Tajnica

 Mirjana Štih, prof.

 Jožica Dežmar

Kontakt predsjednice: 098/935 5646
Kontakt tajnice:  049/ 550 109; 099/ 531 1091
Adresa E-pošte  jozica.hrestak@zelenjak.hr
Internetska stranica www.klanjec.hr
Godina osnutka udruge 2006.
Datum i godina upisa u Registar 28.12.2006.;1.3.2011.
Registarski broj 02000850
Registrirana kod Ured državne uprave u KZŽ

Služba za opću upravu Ispostava Klanjec

Broj žiro računa udruge i naziv banke HR7723600001101938578
Zagrebačka banka
Ciljevi osnivanja udruge, sukladno  Statutu ili drugom osnivačkom aktu Zaštita okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti, razvijanje ekološke svijesti i brige za zdravi okoliš,  zaštitu krajobraznih vrijednosti
Svrha ili područje djelovanja udruge Grad Klanjec i njegova naselja
   
Djelatnost udruge, sukladno Statutu/osnivačkom aktu – poticanje i provođenje aktivnosti zaštite   prirodnih vrijednosti,

– očuvanje postojećih eko sustava i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta,

– djelovanje na razvijanju ekološke svijesti stanovništava,

– promicanje i popularizacija zdravog načina življenja i kvalitete življenja,

– organiziranje predavanja, tribina, stručnih skupova,

– obavještavanje javnosti o ekološkim incidentima i opasnostima,

– izdavanje i distribucija prigodnih publikacija sukladno Zakonu,

– suradnja s eko udrugama i istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama,

  Cjelokupan rad članova udruge je volonterski