U tijeku su radovi na održavanju komunalne infrastrukture

lip 25, 2020 by

U tijeku su radovi na održavanju komunalne infrastrukture

Na području grada Klanjca u tijeku su komunalni radovi koji se izvode u okviru ovogodišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture. Prema utvrđenim oštećenjima i prioritetima na neasfaltirane nerazvrstane gradske ceste navozi se kameni materijal i rade potrebni popravci, a uređene su dionice Cesarska Ves – Ivić, Bratovski Vrh – Kovačec, Bratovski Vrh – Malekvica, Havrle – Lučelnica, Križančić – Šarlog, Bartološak, Letovčan Novodvorski – Petek, Sveti Križ – Pukljak, Tomaševec – Bogovići.

Napravljen je iskop cestovnih jaraka u Policama i Ledinama, a na cijelom gradskom području u tijeku je košnja cestovnih bankina.

Najzahtjevniji dio radova još je u tijeku, a riječ o sanaciji klizišta u naselju Florijan na kojem ovoga trenutka radi Zajednička građevinsko-obrtnička radnja “Gašpar”. U međuvremenu je sanirano klizište u Tomaševcu, a popravak ceste omogućit će mještanima čija je vikendica nedavno stradala u požaru da mogu dovesti materijal za sanaciju nastale štete.

U narednom razdoblju krenut će i saniranje udarnih rupa na asfaltiranim cestama, zacjevljivanje odvodnih jaraka te nastavak radova na održavanju makadamskih cesta.
U tijeku je i postupak javne nabave za izgradnju 410 metara novog nogostupa i uređenja oborinske odvodnje u naselju Gredice.

Ovisno o vremenskim prilikama tijekom ljeta te potrebama na koje ukažu građani, sanirat će se i drugi dijelovi nerazvrstanih cesta za koje se ukaže hitna potreba.

 

Related Posts

Tags

Share This