RANG LISTA UČENIČKIH I STUDENTSKIH POMOĆI

stu 15, 2010 by

 

 

 Klasa:604-02/10-02/02

Urbroj:2135/01-02/10-28

Klanjec, 09. studeni 2010.

  

            Na temelju članka 8. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:22/10), Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći utvrđuje slijedeću

 

 

                                   LISTU UČENIKA I STUDENATA

                                   PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA

                                   DODJELU POMOĆI U ŠK.GOD. 2010/11.

 

 

UČENICI-SOCIJALNI STATUS

 

1. Marija Vlahović, Novovi Dvori 16                          224 bodova

2. Matija Skrbeta, Ledine 50A                                       210 bodova

3. Antonio Žitnik, Lučelnica 62                                    203 boda

4. Mihael Babić, Lučelnica 54                                      195 bodova

5. Tamata Zebolc, Gredice 43                                       177 boda

6. Igor Stanković, Voćarska 1                                       173 boda

7. Lucija Drčić, Novi Dvori 48a                                   143 boda

8. Matija Sraga, Lijepe naše 22                                     139 bodova

 

UČENICI-DOSADAŠNJI USPJEH

 

1. Anita Pongrac, Lučelnica 74                                      193 boda

2. Zvonimir Babć, Lučelnica 53                                     156 bodova

 

 

STUDENTI- SOCIJALNI STATUS

 

1. Mateja Vlahović, Novi Dvori 16                                 245 bodova

2. Marko Antolić, Gredice 115a                                       152 boda

3. Nikolina Turk, Lučelnica 10                                        119 bodova

4. Nikolina Žigman, Lučelnica 33                                    117 bodova

5. Petra Ban, Goljak Klanječki 36                                    115 bodova

6. Aleksandra Turk, Lučelnica 10                                     104 boda

 

STUDENTI-DOSADAŠNJI USPJEH

 

1. Dijana Zebolc, Gredice 43                                              191 bod

2. Mateja Vlahović, Novi Dvori 16                                    190 bodova

3. Nikolina Turk, Lučelnica 10                                           184 boda

4. Davor Stanković, Voćarska 1                                          182 boda

5. Ivana Gajšak, Lepoglavečka 14a                                      167 bodova

6. Aleksandra Turk, Lučelnica 10                                        164 boda

7. Slavko Zamuda, Cesargradska 3                                      131 bod

8. Mirela Sušec, Radnička cesta 4a                                      130 bodova

9. Lucija Knezić, A. Augustinčića 6                                      97 bodova

 

 

 

            Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca u roku 8 dana od dana objave iste.

 

 

                                                                                  

                                                                         Predsjednik Povjerenstva:

 

                                                                               Mateja Poslek v.r.

 

 

 

 

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply