Rang lista odobrenih programa udruga za 2017.

tra 19, 2017 by

Rang lista odobrenih programa udruga za 2017.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za udruge provelo je postupak administrativne kontrole i postupak ocjenjivanja i bodovanju prispjelih prijava pristiglih na “Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2017. godinu”,
te utvrdilo Rang listu odobrenih programa/projekata za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Klanjca za 2017. godinu.

Rang lista se nalazi na slijedećoj poveznici: 
RANG LISTA ODOBRENIH PROGRAMA-PROJEKATA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2017. GODINU

Related Posts

Tags

Share This