Rang lista Natječaja za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.-ak. god. 2023/24.

stu 6, 2023 by

Rang lista Natječaja za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.-ak. god. 2023/24.

Povjerenstvo za dodjelu pomoći učenicima i studentima izvršilo je analizu svih pristiglih pravodobnih, potpunih i točnih prijava, te sukladno točci 8. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći, izvršilo vrednovanje pristiglih prijava dodjelom bodova prema propisanim elementima i kriterijima te izradilo rang listu koja se nalazi na poveznici u prilogu.

Rang lista učenika i studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu pomoći u šk.-ak. god. 2023.-2024.

Related Posts

Tags

Share This