PRIJAVA ŠTETA NASTALIH PRIRODNOM NEPOGODOM

lip 8, 2022 by

PRIJAVA ŠTETA NASTALIH PRIRODNOM NEPOGODOM

Temeljem  Odluke o proglašenju prirodne nepogode – tuča za područje gradova Klanjec i Oroslavje, te općina Kumrovec, Zagorska Sela i Veliko Trgovišće, KLASA: 990-05/22-01/02, 

URBROJ: 2140-02-22-6 od 06. lipnja 2022.  župana Krapinsko – zagorske županije Grad Klanjec će zaprimati prijave šteta od prirodne nepogode u periodu od 07. – 14. 06. 2022. godine.

Prijavu štete potrebno je dostaviti na propisanom PN obrascu.

PN obrazac moguće je preuzeti na stranicama grada ili na porti Grada Klanjca.

Ispunjene PN obrasce sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 u prostorije grada soba 27 ili na e-mail:komunalni.matija@klanjec.hr

 

OBRAZAC PN

Related Posts

Tags

Share This