Potpisan ugovor vrijedan 9 milijuna kuna za sanaciju odlagališta otpada u Lučelnici

ruj 10, 2018 by

Potpisan ugovor vrijedan 9 milijuna kuna za sanaciju odlagališta otpada u Lučelnici

U Maloj dvorani Grada Klanjca u četvrtak 30. kolovoza 2018.  potpisan je ugovor o sanaciji odlagališta otpada Medvedov Jarek. Ugovor ukupne vrijednosti 9.291.499,24 kuna potpisali su župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar i predstavnik tvrtke izvođača radova HIS d.o.o. Goran Petković.

Rok za izvođenje radova je samo 100 dana, a posao je dobila ista tvrtka koja je izvođač radova na izgradnji  reciklažnog dvorišta za Grad Klanjec.

Kako je ovom prilikom objasnila Vlatka Mlakar, pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu i Europske fondove, Krapinsko-zagorska županija provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na sanaciji odlagališta otpada Medvedov Jarek. – Postupak smo objavili 26. travnja, a 14. svibnja imali smo otvaranje ponuda te smo zaprimili četiri valjane ponude. Za sklapanje ugovora odabrana je najpovoljnija ponuda ponuditelja HIS d.o.o. iz Donje Višnjice. Predmetni objekt je odlagalište otpada koji se sastoji od ulazno-izlazne zone reciklažnog dvorišta te zone za odlaganje otpada. Projekt se financira temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje odlagališta otpada Medvedov Jarek te Fond sufinancira 73, 29 posto ukupne vrijednosti projekta odnosno 6.868.276,23 kune, a Krapinsko-zagorska županija i jedinice lokalne samouprave sufinanciraju ostatak projekta odnosno 26,08 posto što iznosi 2,423.223, 01 kuna. Sukladno Nacrtu plana zatvaranja odlagališta otpada, odlagalište otpada Medevedov Jarek ostaje aktivno do popunjenja kapaciteta i sukladno tome treba prihvaćati otpad s područja drugih jedinica lokalne samouprave unutar Krapinsko-zagorske županije čija odlagališta će se zatvoriti – objasnila je Mlakar.

Zahvat je ukupne površine 45 000 m², a zona novog planirane odlagališne plohe je 13 000 m².

Župan Željko Kolar rekao je da je problematika gospodarenja otpadom u Hrvatskoj vrlo komplicirana. – Centar za gospodarenje otpadom Piškornica, koji bi trebao preuzeti otpad iz 4 sjeverozapadne županije, na žalost, još uvijek nije došao u fazu da se raspiše natječaj za radove i ja koristim i ovu priliku i apeliram na ministra zaštite okoliša i na Fond da se konačno odrede oko tehnologije koja bi trebala biti u Piškornici, loptica je na njihovoj strani, rečeno sportskim rječnikom, i trebaju odigrati potez da se konačno krene s tim projektom. Ovo odlagalište će raditi do zatvaranja, za razliku od nekih drugih odlagališta na području Krapinsko – zagorske županije, za koje smo obustavili postupak javne nabave za sanaciju, oni će ići po drugom postupku i bit će momentalno zatvoreni i na njih se više neće odlagati otpad – istaknuo je župan Kolar te dodao da je rok vrlo kratak.

-Projektant i izvođač imaju rok od 5 dana da se uvedu u posao i da krenu s radovima. Dobili smo renomiranog izvođača radova koji ima višegodišnje iskustvo upravo na takvim poslovima i to nam daje garanciju da će ti poslovi biti obavljeni na vrijeme i kvalitetno. Treba naglasiti da ćemo kroz određeni rok, ali ne duži od mjesec dana, ugovor o izvođenju i svu ostalu dokumentaciju koja je potrebna prebaciti na Grad Klanjec i da će nakon toga Grad Klanjec voditi investiciju do kraja, i već prva situacija koja će doći na naplatu ići će preko proračuna Grada Klanjca, jer shodno preporuci Europske komisije ona više neće prebacivati novac prema regionalnoj već prema lokalnoj samoupravi, koji već jesu i vlasnici i suvlasnici komunalnih poduzeća. Očekuje nas još jedan dio papirnatih poslova, prijedlog tog ugovora je već u Fondu na usuglašavanju i mi ćemo napraviti taj posao unutar mjesec dana. Naravno da je za ovakav posao izuzetno bitna koordinacija komunalnog poduzeća zajedno s izvođačem radova i ostalima jer će u vrijeme radova na sanaciji i gradnje reciklažnog dvorišta, iz 4 općine i Grada Klanjca, Desinića i dijela Krapinskih Toplica cijelo vrijeme otpad stizati na odlagalište i trebat će dobro organizirati posao na gradilištu da bi ovo funkcioniralo. Vrlo uskoro ćemo izaći sa sljedećim natječajem za Gorjak, a za Tugonicu se neće ići van s natječajem , ona ide na novi europski natječaj, sa samom prijavom na natječaj bit će zatvorena i na nju se više neće odlagati otpad – dodao je župan.

Gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek istaknuo je da se projekt sastoji od tri faze, a od toga je jedna faza reciklažno dvorište koje je u nadležnosti lokalne jedinice odnosno Grada Klanjca. Javnu nabavu za ovaj projekt Grad Klanjec proveo je prije dva-tri mjeseca i ugovor je sklopljen upravo s tvrtkom HIS iz Donje Višnice. Meni kao gradonačelniku čini se važnim i izuzetno pozitivnim i praktičnim što je ista firma odabrana i za sanaciju odlagališta jer će to umnogome olakšati koordinaciju. Čekamo da krenu radovi i da budu završeni u predviđenom roku- rekao je Brlek.

 

Related Posts

Tags

Share This