Osigurana sredstva i potpisani ugovori o sufinanciranju rada udruga

srp 24, 2020 by

Osigurana sredstva i potpisani ugovori o sufinanciranju rada udruga

Grad Klanjec uložio je maksimalan napor da u okviru svojih financijskih mogućnosti osigura proračunska sredstva za rad udruga u 2020. godini i to unatoč brojnim posljedicama koje je uzrokovala epidemija bolesti Covid-19.

Udrugama sa sjedištem u Gradu Klanjcu, kao i udrugama koje svoje programe realiziraju na području Grada Klanjca, na temelju rang liste koje je predložilo Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za udruge, Odlukom gradonačelnika dodijeljena su sredstva u slijedećim područjima djelovanja:
1) javne potrebe u sportu
2) javne potrebe u kulturi
3) druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim područjima
 (npr. zaštita okoliša, briga o zdravlju, djeci i dr.)

Grad Klanjec je za 2020. godinu za sportske udruge osigurao 128.500,00 kuna, za udruge u kulturi  32.000,00 kuna te 34.000,00 kuna za ostale udruge te će za rad civilnoga društva izdvojiti ukupno  194.500,00 kn.

U Gradu Klanjcu se nadaju da će epidemiološke mjere do kraja godine ipak biti takve da omoguće klanječkim udrugama realizaciju barem dijela njihovih planiranih programa za ovu godinu.

Odluka-o-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-sufinanciranje-programa-projekata-koje-provode-udruge-u-2020.-godini

Related Posts

Tags

Share This