Odobrena sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

kol 1, 2018 by

Odobrena sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Gradu Klanjcu odobrena su sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 579.987,20 kn. Temeljem navedenog 25. srpnja 2018. godine Grad Klanjec sklopio je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ugovorom je obuhvaćena nabava spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, kartona stakla, tekstila te biootpada ( uključujući vrtne kompostere ). Nabava spremnika će se financirati u visini od 85 % iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta, a preostalih 15% osigurat će se iz proračunskih sredstava Grada Klanjca.

Related Posts

Tags

Share This