ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA

ruj 27, 2010 by

Klasa:402-01/10-02/05

Urbroj:2135/01-01/10-5

Klanjec, 23. rujna 2010.

 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 8. sjednici, održanoj dana 23. rujna 2010. godine donijelo je

 

 

 

                                               O D L U K U

                        o sufinanciranju troškova prijevoza učenika

                                   srednjih škola u šk.g. 2010/11.

 

 

                                                           Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednje škole s prebivalištem na području Grada Klanjca u školskoj godini 2010/11.

 

                                                           Članak 2.

 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Klanjca ako svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza.

 

                                                           Članak 3.

 

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 25% iznosa cijene mjesečne učeničke karte-460,00 kuna, za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.

Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2010/11.

 

 

                                                           Članak 4.

 

Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju, a kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Grada Klanjca.

 

                                                           Članak 5.

 

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Gradu Klanjcu dostavlja prijevoznik prilikom ispostave fakture za sufinanciranje prijevoza.

Korisnici prava na sufinanciranje prijevoza dužni su o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Grad Klanjec.

 

                                                           Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Klanjca.

 

 

 

                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                 Mirko Lunko    

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This