Natječaj za upis djece u Dječji vrtić “Kesten”

svi 10, 2016 by

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 15.,16. i 17. Statuta Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec, te temeljem članka 8.,9.,10.,11. i 12. Pravilnika o upisu djece u vrtić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec raspisuje

N A T J E Č A J
ZA UPIS DJECE U VRTIĆ ZA
PEDAGOŠKU GODINU 2016/2017.

1. Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec ima sjedište u Klanjcu, Augusta Šenoe bb.
2. Upis djece vrši se za program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2016/2017. za
djecu starosti od 1 do 6,5 godina.
3. Uz Zahtjev za upis (obrazac se može dobiti u vrtiću ili ga možete skinuti na www.djecjivrtickesten.hr)
potrebno je priložiti:
– rodni list djeteta
– uvjerenje o prebivalištu djeteta
– potvrde kojima se ostvaruju prednosti pri upisu:
a) da je dijete s oba zaposlena roditelja
b) da je dijete samohranog zaposlenog roditelja
c) da je dijete čiji je jedan roditelj na redovnom školovanju, a drugi zaposlen
d) da je dijete iz obitelji s troje ili više djece
e) da je dijete prije polaska u osnovnu školu
f) da je dijete samohranog nezaposlenog roditelja
g) da je dijete u udomiteljskim obiteljima
h) da je dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
i) da je dijete s teškoćama u razvoju a na preporuku nadležnog tijela
j) da je dijete korisnika doplatka na djecu
k) da je dijete koje po natječaju čeka na upis duže od 2 godine
l) da je dijete koje po natječaju čeka na upis duže od 1 godine
m) da je dijete čiji su brat ili sestra korisnici vrtića.

Potrebnu dokumentaciju možete predati u tajništvo vrtića svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 sati.
Natječaj je raspisan od 04.05.2016. do 18.05.2016.

Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije do 15. lipnja 2016. na oglasnoj ploči Vrtića i Grada Klanjca, te na web stranicama Vrtića i Grada.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 550-161.

Klasa: 601-02/16-01/17
Ur.br: 2135-01-16-1
Klanjec, 04.05.2016.

Related Posts

Tags

Share This