Javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Lepoglavec”

lis 21, 2015 by

Jedinstveni upravni odjel, temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13.), te Zaključaka gradonačelnika grada Klanjca , Klasa: 311-01/15-02/06 Urbroj: 2135/01-02/1-4, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje Grada Klanjca, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O STAVLJANJU IZVAN SNAGE

DETALJNOG PLANA UREĐNJA POSLOVNE ZONE „LEPOGLAVEC“

Javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Lepoglavec“ , trajati će 8 dana

od 21. listopada do 28. listopada 2015. godine

Javni uvid u Plan moguć je u vremenu trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Klanjca, Trg Mira 11, 49290 Klanjec, radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

Javno izlaganje o stavljanju izvan snage Plana održat će se dana 23. listopada 2015. s početkom u 17,00 sati u prostorijama Grada Klanjca, Trg mira 11.

Stavljanje izvan snage Detaljnog plana poslovne zone „Lepoglavec“ provodi se temeljem Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenje poslovne zone „Lepoglavec“ Klasa:311-01/15-02/06, Urtbroj:2135/01-01/15-01, koju je donijelo Gradsko Vijeće Grada Klanjca dana 15. rujna 2015.godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Plan.

  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,

  • dostavom putem pošte na adresu: Grad Klanjec, Jedinstveni upravni odjel Trg Mira 11, 49290 Klanjec

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 28. listopada. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 28. listopada ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KLANJCA

Klasa: 311-01/15-02/06

Urboj: 2135/01-02/15-5

Klanjec, 06. listopada 2015.

Related Posts

Tags

Share This