Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna prostornog plana Grada Klanjca

svi 7, 2020 by

Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna prostornog plana Grada Klanjca

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca trajati će 10 dana, započeti će 13.05.2020. godine i završiti 22.05.2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane, osiguran je javni uvid u Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca u prostorijama Grada Klanjca, Trg mira 11, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. U slučaju potrebe uvida neradnim danima i izvan navedenog vremena, zainteresirani se mogu najaviti u ured Grada Klanjca na broj telefona 049/550-615

Javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca održat će se dana 22.05.2020. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj dvorani Grada Klanjca, Trg mira 11.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana mogu se dostavljati zaključno do 22.05.2020. godine, neposredno u Gradu Klanjcu, u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Grad Klanjec, Trg mira 11, te u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

 

Javna rasprava o VI. izmjenama i dopunama prostornog plana grad Klanjec

Related Posts

Tags

Share This