Isplata jednokratnog novčanog primanja umirovljenicima radi ublažavanja posljedica porasta cijena

ruj 21, 2022 by

Prema Odluci Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena od 8. rujna 2022. pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja imaju korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., i to:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.
  • korisnici kojima se ukupno mirovinsko primanje isplaćuje iz Republike Hrvatske i nisu ostvarili staž u inozemstvu ne trebaju dostavljati dokumentaciju/zahtjev te će im se jednokratno novčane primanje isplatiti automatski.
    Dokaz o visini inozemne mirovine trebaju dostaviti:

    • Korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva, iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i/ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
    • Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

HZMO_isplata JNP_rujan 2022_općine, gradovi, županije

Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak

Related Posts

Tags

Share This