GRUNTOVNICA OSTAJE U KLANJCU

sij 17, 2012 by

GRUNTOVNICA OSTAJE U KLANJCU

Rješenjem Ministarstva pravosuđa osnovan je posebni zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Zaboku za katastarske općine Črešnjevec, Klanjec, Kraljevec, Sveti Križ, Miljana, Novi Dvori, Radakovo, Ravno Brezje, Razvor, Sutlanska Poljana, Tomaševec, Tuhelj, Zagorska Sela te dio katastarske općine Gornji Čemehovec sa sjedištem u Klanjcu.

Kako je Zakonom o područjima i sjedištima sudova Općinski sud u Klanjcu spojen s Općinskim sudom u Zaboku te su svi sudski poslovi preneseni u Zabok, osnivanjem posebnog zemljišnoknjižnog odjela sa sjedištem u Klanjcu građanima s područja Grada Klanjca te općina Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Tuhelj i Zagorska Sela ipak je omogućeno da brže i jednostavnije mogu doći do nadležnog zemljišnoknjižnog odjela, odnosno gruntovnice koja ostaje na istoj adresi u Klanjcu.

Na žalost, od 1. siječnja 2012. godine prestala je u Klanjcu, u zgradi na Trgu mira, s radom Stalna služba Općinskog suda u Zaboku. Svi sudski predmeti preseljeni su u Općinski sud u Zaboku gdje se građani mogu obratiti za informacije ili nazvati na telefon 221 468.

Uz zemljišnoknjižni odjel, u Klanjcu i dalje radi Stalna služba Prekršajnog suda.

                                                                                              

Related Posts

Tags

Share This