FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SUFINANCIRA NABAVU KANTI

ožu 6, 2013 by

Na temelju zahtjeva Grada Klanjca za sufinanciranje nabave komunalne opreme – kanti za sakupljanje otpada na području Grada Klanjca, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sredstva u visini od 40% vrijednosti opreme. Odobrena sredstva iskoristit će se za nabavu 80 komada kanti PEHD zapremnine 120 l i 20 komada kanti PEHD zapremnine 240 l.  Procijenjena ukupna vrijednost opreme iznosi 25.025, a Fond će sufinancirati 10.010,00 kuna.
Kante će se koristiti za zamjenu postojećih, a u međuvremenu oštećenih te za nove korisnike usluge odvoza otpada na području grada.

Related Posts

Tags

Share This