Završna radionica Wisefarmer projekta

kol 11, 2021 by

Završna radionica Wisefarmer projekta

U Velikoj dvorani Grada Klanjca održat će se 12. kolovoza 2021. završna radionica WiseFarmer projekta.

Mreža savjetodavnih služni Jugoistočne Europe (SEASN) partner je u provedbi ERASMUS+ projekta WiseFarmer. Projekt je namijenjen poljoprivrednicima i poljoprivrednim savjetnicima  i ima za cilj potaknuti i dinamizirati primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivredi.
Moderatori radionice su Milan Husnjak i Snežana Janković.

Ciljevi radionice:
1. Informiranje sudionika o ciljevima i rezultatima WiseFarmer projekta
2. Interaktivna i polemična rasprava o potrebama, šansama i rizicima digitalizacije poljoprivrede
3. Umrežavanje aktera na polju digitalizacije poljoprivrede Republike Hrvatske i regije.

 

Related Posts

Tags

Share This