VODOVOD OD DOLA KLANJEČKOG DO CESARSKE VESI

pro 3, 2009 by

Nakon što je u Dolu Klanječkom napravljena nova hidro stanica te izgrađen vodovodni cjevovod na relaciji Dol Klanječki – Cesarska Ves, svi zaintereirani vla

snici kuća i vikendica s tog područja mogu se javiti u Gradsku upravu i predati zahtjev za izdavanje rješenja o priključenju na novi susatv javne vodopskrbe.

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This