Usvojen Proračun Grada Klanjca za 2022. godinu

pro 22, 2021 by

Usvojen Proračun Grada Klanjca za 2022. godinu

Na trećoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. jednoglasno je usvojen Proračun Grada Klanjca za 2022. godinu, kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Proračun za iduću godinu iznosi 17.507.200,00 kuna.

Od kapitalnih projekata planirana je izgradnje nogostupa u vrijednosti 780.000,00 kuna, projekt proširenja groblja vrijedan 35.000,00 kuna, projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta u iznosu od 730.000,00 kuna, rekonstrukcija stepenica Prečki put u iznosu od 350.000,00 kuna te u Dolu Klanječkom u iznosu od 50.000,00 kuna. Zatim izgradnja javne rasvjete u iznosu od 100.000,00 kuna, ali i otplata glavnice kredita za već izgrađenu javnu rasvjetu u iznosu od 300.000,00 kuna i kamata u iznosu od 10.000,00 kuna. Planirano je i investicijsko održavanje zgrade u kojoj se nalazi Croatia osiguranje na Trgu Antuna Mihanovića koja je stradala u potresu, a za što je planiran iznos od 90.000,00 kuna. Tu je i rekonstrukcija gornjeg kata zgrade katastra u ul. Lijepe naše za što je planiran iznos od 1.585.000,00 kuna. Projekt je prijavljen na natječaj za uređenje kulturno-društvenih centara kroz koji bi se trebali ostvariti prihodi od 1.327.000,00 kuna, a 258.000,00 kuna osigurat će Grad. 
Od tekućih projekata, 420.000,00 kuna planirano je za izgradnju dječjeg igrališta u Lučelnici, od čega se 380.000,00 kuna planira osigurati iz natječaja LAG-a, a 40.000,00 kuna iz Proračuna Grada Klanjca.
U programu predškolskog odgoja, za financiranje rada Dječjeg vrtića “Kesten” planiran je iznos od 6.373.000,00 kuna, od čega se 3.930.000,00 kuna odnosi na otplatu glavnice kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, a 36.000,00 kuna na kamate, dok troškovi za djecu iz Klanjca koja pohađaju druge vrtiće iznose 78.000,00 kuna. U idućoj će se godini sufinancirati programi Osnovne škole Antuna Mihanovića u iznosu od 151.400,00 kuna. Od tog iznosa za školsku kuhinju izdvojiti će se 20.400,00 kuna, za nabavu pametne ploče 16.000,00 kuna, a za financiranje produženog boravka u školi 114.000,00 kuna.
U programu promicanja kulturne djelatnosti, za financiranje rada Gradske knjižnice planirana su sredstva u iznosu od 644.000,00 kuna, a za aktivnosti Kulturnog centra 427.100,00 kuna. Također, u proračunu su planirane tekuće donacije udrugama u kulturi u iznosu od 55.300,00 kuna, a za donacije sportskim udrugama 222.000,00 kuna.
Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima planirana su sredstva u iznosu od 546.000,00 kuna. Za tekuće donacije u novcu za Crveni križ planiran je iznos od 41.000,00 kuna, a za aktivnosti političkih stranaka 30.000,00 kuna. Za udruge civilnog društva planiran je iznos od 58.000,00 kuna, a za vjerske zajednice iznos od 5.000,00 kuna. Također, iznos od 423.000,00 kuna predviđen je za organiziranje i provođenje zaštite, spašavanja i zaštite okoliša.

Na sjednici su usvojeni i programi financiranja javnih potreba u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi za 2022. godinu, te Program građenja i Program održavanja komunalne infrastrukture za iduću godinu. 
Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici gradski su vijećnici usvojili i II. izmjene Proračuna za ovu godinu, kao i financijske rebalanse gradskih ustanova. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjih igrališta” koji je prijavljen za sufinanciranje iz operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” LAG-a Zagorje-Sutla.

Related Posts

Tags

Share This