Usvojen Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu

pro 18, 2020 by

Usvojen Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj u ponedjeljak 14. prosinca usvojen je Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu. Planirani prihodi iznose 14 milijuna i sedamsto tisuća kuna, a od toga nešto više od 8 milijuna i sedamsto tisuća odnosi se na vlastita proračunska sredstva. Očekuje se da će Grad oko 6.200.000,00 prihoda ostvariti od poreza na dohodak, a tu su još ukalklulirani i značajniji prihodi od komunalne naknade, prodaje zemljišta, eko rente te zakupa i koncesija.
Od sredstava koja se očekuju izvan gradskog proračuna potpore iz fondova EU iznose 4.180.000,00 kn, a riječ je o drugoj polovici isplate sredstava za gradnju dječjeg vrtića čija se isplata očekuje tijekom iduće godine te sredstvima odobrenim za projekt Popodne u vrtiću te rekonstrukciju Spomen parka znamenitih Klanjčana. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna te od ostalih subjekata u državi planirani su iznosu od milijun i sedamsto tisuća kuna. 
Na rashodovnoj strani planirano je podmirenje troškova gradnje vrtića u iznosu od 3 milijuna i sedamsto tisuća kuna. Naime, za zatvaranje financijske konstrukcija za gradnju vrtića, Grad Klanjec kreditno se zadužio kod HPB-a te će nakon što Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplati preostali dio odobrenih EU sredstava, Grad zatvoriti dio kredita u tom iznosu. Iz programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture izdvajamo 700.000 kn za izgradnju nogostupa, gotovo 850.000 kn za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, pola milijuna kuna za proširenje gradskog groblja, 300 tisuća kuna za rekonstrukciju stepenica na “prečkom putu”, a oko 400.000 planira se uložiti u tekuće održavanje komunalne infrastrukture, od održavanja cesta, sanacije klizišta, održavanje javnih površina, zimsku službu i sl. Preseljenjem vrtića u novi, daleko veći, prostor, otvaranjem jasličke grupe i novim zapošljavanjem povećava se i izdvajanje za dječji vrtić i to na milijun i sedamsto tisuća kuna. Grad nastavlja financirati redovni rad svojih ustanova i udruga na razini prije pojave pandemije korona virusa. Jednako tako na rashodovnoj strani su i sve dosadašnje stavke vezane uz socijalne pomoći, od dodjele socijalnih paketa, naknade za novorođene, sufinanciranje prijevoza učenika, pomoći učenicima i studentima, sufinanciranje javnog prijevoza, školskog produženog boravka, logopedskog kabineta, aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa, rad Vatrogasne zajednice. Tu su i subvencije poljoprivrednicima i subvencije za kamate na poduzetničke kredite. 

Uz Proračun za 2021. godinu, koji je su gradski vijećnici usvojili s jednim vijećničkim glasom protiv, usvojeni su i Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u kulturi i sportu te Program financiranja socijalne skrbi za 2021.

Related Posts

Tags

Share This