Članstvo u udruzi

Članom udruge umirovljenika grada Klanjca mogu postati umirovljenici i starije osobe državljani Republike Hrvatske koji se dobrovoljno učlane, prihvaćaju poštuju odredbe Statuta udruge te prava i dužnosti članova sadržanih u Statutu udruge.

Da bi se postalo članom potrebno je ispuniti pristupnicu s osobnim podatcima te je vlastoručno potpisati.

Članom udruge mogu postati i umirovljenici koji primaju mirovinu iz druge države pod uvjetom da su državljani Republike Hrvatske.

Osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću koja je umirovljenik ili starija osoba može postati članom Udruge, a za tu osobu pristupnicu potpisuje staratelj. Takva osoba može sudjelovati u radu udruge bez prava odlučivanja, a prava odlučivanja pridržava zakonski staratelj.