O nama

Ogranak Matice hrvatske Klanjec ponovno aktivno djeluje nakon Obnoviteljske skupštine održane 16.lipnja 2009. godine i danas broji 48 članova. Ogranak je član Matice hrvatske u Zagrebu.

Svrha i djelatnost OgrankaSvrha je Ogranka promicati narodni i kulturni identitet hrvatskoga naroda na svim područjima umjetničkoga, znanstvenoga i duhovnoga stvaralaštva.
Poradi toga Ogranka osobito:
– proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu,
– proučava hrvatsku prošlost i sadašnjost te prošlost i sadašnjost lokalne sredine,
– čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika,
– promiče narodnu prosvjetu,
– izdaje knjige, časopise, novine i ine publikacije, u skladu sa zakonskim propisima;
– osniva ili potiče osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, tehničkih i dr.),
– organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove,
– organizira i potiče znanstvene i stručne projekte,
– potiče arheološka istraživanja u lokalnoj sredini,
– organizira tečajeve za kulturno i gospodarsko prosvjećivanje,
– pomaže umjetnike i znanstvenike, a ponajprije svoje članove,
– okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadaću Matice hrvatske,
– surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama.
Ogranak se bavi i drugim djelatnostima koje bi mogle pridonijeti ispunjenju njegove svrhe i zadaće, a osobitu pozornost posvećuje mladima organiziranim poticanjem rada mladih na području znanosti i umjetnosti.

 

Upravna tijela Ogranka:

Predsjednik: Nikola Filko

Potpredsjednik: Marijan Pleško

Tajnica: Anamarija Borošak

Predsjedništvo: 
Nikola Filko, Marijan Pleško, Brankica Greblički, Stjepan Bosek, Ivica Hrastović, Snježana Ricijaš, Ivan Novosel

Nadzorni odbor:
Maja Vukina Bogović, Iva Šega, Dalibor Šoban