U tijeku su komunalni radovi na području grada

srp 17, 2022 by

U tijeku su komunalni radovi na području grada

Na području Grada Klanjca u tijeku je dio redovitih radova na održavanju komunalne infrastrukture koji su planirani ovogodišnjim Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Trenutno se radi na saniranju udarnih rupa, a ove će se godine sanirati oko 450 m2 udarnih rupa na nerazvrstanim cestama grada.

Također obavljena je i košnja bankina uz nerazvrstane ceste na području grada, a radove je izvodila tvrtka Zelenjak d.o.o.

U sljedećim danima kreće se i sa dovozom i razastiranjem šljunka na makadamskim cestama te sa čišćenjem i iskopom odvodnih jaraka.

Hrvatske vode izvele su radove preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava na području Grada Klanjca. Očišćeno je od naplavina i samoniklog drveća i regulirano korito potoka u Novim Dvorima Klanječkim, od ušća u rijeku Sutlu do kućnog broja 58. Ukupna dužina saniranog vodotoka iznosi 800 metara.

 

Related Posts

Tags

Share This