TREĆI POZIV ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA

pro 20, 2012 by

Klasa:361-01/12-02/08
Urbroj,2135/01-02/12-8
Klanjec,18. prosinca 2012.

TREĆI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Dana 27. srpnja 2012.godine, u Narodnim novinama broj 86/2012, objavljen je

novi zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.
Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („ Narodne novine“ broj 86/12), grad Klanjec objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se
– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30.lipnja 2013.godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31.prosinca 2012.godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko –zagorske županije, na adresi Trg mira 11, 49290 Klanjec.

Uz zahtjev stranka treba priložiti dokumentaciju s skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko zagorske županije u Klanjcu , na telefon
550-080 , i/ili u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Klanjca na telefon: 550-615, svakim radnim danom od 08-15 sati.

Gradonačelnik:
Željko Kolar

Related Posts

Tags

Share This