SUFINANCIRANJE LOZNIH CJEPOVA I VOĆNIH SADNICA

sij 20, 2010 by

Klasa:320-05/10-02/01

Urbroj:2135/01-02/10-1

Klanjec, 20. siječnja 2010.

 

 

Temeljem članka 47. Statuta Grada Klanjca («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj:13/09), gradonačelnik Grada Klanjca, donosi slijedeći

 

 

                                               Z A K L J U Č A K

            o sufinanciranju loznih cijepova i trajnih nasada u 2010. godini

 

 

1.      Sredstva za sufinanciranje loznih cijepova i trajnih nasada planirana su na Poziciji 644., Proračuna Grada Klanjca  za 2010. godinu u iznosu od 35.000,00 kuna.

 

2.      Način, postupak i uvjeti sufinanciranja utvrđuju se u Pozivu za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

 

3.      Ista osoba može podnjeti samo jedan zahtjev.

 

4.      Lozni cijepovi sufinancirat će se u iznosu od 5,00 kuna po cijepu, a trajni nasadi 10,00 kuna po sadnici.

 

5. Imenuje se Komisija za kontrolu izvršene sadnje u sastavu:

     1.Zvonko Sever                 – predsjednik;

     2.Milan Kušanić                 – član;

     3.Ivica Petrišić                    – član.

 

         Gradonačelnik:
          Željko Kolar 

Klasa:320-05/10-02/01

Urbroj:2135/01-02/10-3

Klanjec, 20. siječnja 2010.

 

 

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Klanjca, Klasa: 320-05/10-02/01, 

Urbroj: 2135/01-02/10-1, od 20. siječnja  2010.godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

 

                                                           P  O  Z  I  V

 

                                   za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje

                                   nabavke loznih cijepova u 2010.godini

 

1. Predmet:

 

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje loznih cijepova u 2010. godini u visini od 5,00 kuna po nabavljenom i tijekom 2010. godine posađenom certificiranom cijepu preporučenih sorti vinove loze.

 

Preporučene sorte vinove loze:

 

graševina bijela, moslavac bijeli, kraljevina crvena, pinot bijeli, pinot sivi, traminac crveni, traminac mirisavi, silvanac zeleni, rizling rajniski bijeli, chardonnay bijeli, sauvignon bijeli, frankovka crna, portugizac crni, gamay bojadiser crni, pinot crni,

plavac žuti, štajerska bjelina.

 

2. Rok za podnošenje zahtjeva:

 

Od objave poziva  na oglasnoj ploči Grada Klanjca do utroška osiguranih proračunskih sredstava, a najkasnije do 30.travnja 2010 godine.

 

3. Korisnici:

 

Svi građani Grada Klanjca koji sade vinograd na području Grada Klanjca.

 

4. Količina loznih cijepova:

 

Minimalna količina iznosi          100 cijepova

Maksimalna količina iznosi       500 cijepova

mal;”>  

5. Potrebna dokumentacija


– zahtjev za sufinanciranje loznih cijepova koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca, Trg mira 11;

– posjedovni list ili gruntovni izvadak koji glasi na podnositelja zahtjeva za zemljište na kojem će se posaditi vinograd, ili ugovor o zakupu, a sklopljen na najmanje 10 godina.

 

6. Način provedbe:

 

Za ostvarivanje sredstava za sufinanciranje korisnik je dužan dostaviti račun koji mora sadržavati oznaku sorte, broj cijepova, jediničnu i ukupnu cijenu, datum kupnje i naziv dobavljača.

Priznaju se isključivo računi izdani u Republici Hrvatskoj.

Isplata će se izvršiti na račun korisnika u roku 15 dana od dana dostave  računa.

Korisnik je dužan po obavljenoj sadnji dostaviti pismenu obavijest o izvršenoj sadnji radi kontrole utrošenih sredstava, odnosno broja posađenih cijepova.

U slučaju zloporabe korištenja dodjeljenih sredstava Grad Klanjec zadržava pravo traženja povrata isplačenih sredstava.

                       

Gradonačelnik:
 Željko Kolar

 

 

 

Klasa:320-05/10-02/01

Urbroj:2135/01-02/10-2

Klanjec, 20. siječnja 2010.

 

 

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Klanjca, Klasa:320-05/10-02/01,

Urbroj:2135/01-02/10-1 od  20. siječnja  2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

 

P  O  Z  I  V

 

za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranjenabavke  voćnih sadnica za podizanje višegodišnjih nasada u 2010.g.

 

 

1. Predmet:

 

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje voćnih sadnica za podizanje višegodišnjih nasada u 2010. godini u visini od  10,00 kuna po nabavljenoj i tijekom 2010. godine posađenoj sadnici.

  

2. Rok za podnošenje zahtjeva:

 

Od objave na oglasnoj ploči Grada Klanjca  do utroška osiguranih proračunskih sredstava, a najkasnije do 30. travnja  2010.godine.

 

3. Korisnici:

 

Svi građani Grada Klanjca koji sade  višegodišnji nasad na području Grada Klanjca.

 

4. Količina voćnih sadnica :

 

Minimalna količina iznosi                      10 sadnica

Maksimalna količnina iznosi                 50 sadnica

 

  

5. Potrebna dokumentacija:

 

– zahtjev za sufinanciranje nabavke voćnih sadnica koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca, Trg mira 11 ( soba 27);

 – posjedovni list ili gruntovni izvadak koji glasi na podnositelja zahtjeva za zemljište na kojem će se posaditi   višegodišnji nasad, ili ugovor o zakupu, a sklopljen na najmanje 10 godina

 

6. Način provedbe

 

 Za ostvarivanje sredstava za sufinanciranje korisnik je dužan dostaviti  račun koji mora sadržavati oznaku sorte, broj sadnica, jediničnu i ukupnu cijenu, datum kupnje i naziv dobavljača.

Priznaju se isključivo računi izdani u Republici Hrvatskoj.

 

Isplata će se izvršiti na račun korisnika u roku 15 dana od dana dostave računa.

Korisnik je dužan po obavljenoj sadnji dostaviti pismenu obavijest o izvršenoj sadnji radi kontrole utrošenih sredstava, odnosno broja posađenih  sadnica.

U slučaju zloporabe korištenja dodjeljenih sredstava Grad Klanjec zadržava pravo traženja povrata isplačenih sredstava.

 

                                                                                                   Gradonačelnik:

                            Željko Kolar

 

 

 

 

zp8497586rq

Related Posts

Share This