Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Klanjca dostupan je ovdje

2023. godina

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

OTVORENA SAVJETOVANJA

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2023 NACRT

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi

 

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Klanjcu

Prijedlog Izmjena i dopuna  Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Klanjcu

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti- Izmjene i dopune Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Klanjcu

 

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Klanjca

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Klanjca NACRT

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Grada Klanjca

 

2022. godina

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca NACRT

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca

 

Proračun Grada Klanjca za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu

Javni poziv 2022.-savjetovanje-proračun 2023.

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024 I 2025. GODINU (II. RAZINA)

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU (IV. RAZINA)

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane- javnosti-Proračun-Grada- Klanjca-za-2023

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2023. GODINU

 

OTVORENA SAVJETOVANJA

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Klanjcu

 Eticki kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Klanjcu

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Klanjcu

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

 

Odluka o grobljima 

Odluka o grobljima PRIJEDLOG

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Odluka-o-grobljima

 

2021. godina

Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Javni poziv za savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada NACRT

Obrazloženje uz nacrt odluke

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja

Izvješće o savjetovanju sa zaninteresiranm javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Klanjca

 

Proračun Grada Klanjca  za 2022. godinu i projekcija Proračuna Grada Klanjca  za 2023. i 2024. godinu

Javni poziv 2021.-savjetovanje-proračun 2022.

PRORAČUN 2022

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Proracun-Grada-Klanjca-za-2022docx

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Proračun za 2022

 

I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. izmjena Program održavanja 2021

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-I-izmjena-programa održavanja-objekata-kom-inf-za-2021.

 

I. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. izmjena Program gradnje objekata 2021

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-I-izmjena-programa gradnje-objekata-kom-inf-za-2021.

 

Proračun Grada Klanjca za 2021.godinu nakon prve izmjene

Proračun grada Klanjca za 2021. godinu NAKON PRVE IZMJENE

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti Proracun Grada Klanjca za 2021. nakon prve izmjene

 

 

2020. godina

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Klanjca za 2020. godinu

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

NACRT Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-sa-zainteresiranom-javnošću.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Klanjca.

Nacrt odluke o donošenju VI. izmjena PPUGK.docx

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-sa-zainteresiranom-javnošću. (1)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Grad Klanjec

Nacrt odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Klanjec

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Klanjca

Statutara odluka o izmjenama Statuta Grada Klanjca– Nacrt

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću -Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Klanjca

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

2019. godina

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Klanjca za 2019. godinu

ZATVORENA  SAVJETOVANJA 2019. 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Proračun Grada Klanjca za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Klanjca za 2020.g. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Proračun Grada Klanjca za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:

Odluka o komunalnom redu grada Klanjca

Savjetovanje traje u periodu od 17.svibnja do 13.lipnja 2019. godine

Nacrt Odluke o komunalnom redu Klanjec 2019

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-o-Odluci-o-komunalnom-redu

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Odluka o komunalnom redu

 

 

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora na području Grada Klanjca

Savjetovanje traje u periodu od 22.veljače 2019. do 22. ožujka 2019. godine

NACRT odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti o Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

IZvješće o savjetovanju sa zaninteresiranm javnošću

 

2018. godina

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Klanjca za 2018.

ZATVORENA SAVJETOVANJA  2018.

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:

Proračun Grada Klanjca  za 2019 godinu-javni poziv

Proračun Grada Klanjca za 2019 godinu.

-Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Odluka o komunalnom doprinosu u Gradu Klanjcu-nacrt

NACRT Odluke o komunalnom doprinosu Grad Klanjec

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću komunalni doprinos

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Odluka o komunalnom doprinosu

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Odluke o komunalnoj naknadi u Gradu Klanjcu-nacrt

NACRT Odluke o komunalnoj naknadi Grad Klanjec

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću komunalna naknada

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Odluka o komunalnoj naknadi

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u Gradu Klanjcu-nacrt

NACRT Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Grad Klanjec

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću vrijednost boda komunalna naknada

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Klanjca -nacrt

NACRT Odluke o komunalnim djelatnostim i načinu obavljanja na području Grada Klanjca

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću komunalne djelatnosti i način obavljanja

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja

Proračun Grada Klanjca za 2019. godinu

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2018.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Grada Klanjca

Prijedlog Odluke o uvjetima i  načinu  držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Grada Klanjca

Prijedlog Statuta Grada Klanjca upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 12.veljače do 13. ožujka 2018. godine.

Nacrt Statuta Grada Klanjca

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju -Statut Grad Klanjca

 

 2017. godina

ZATVORENA SAVJETOVANJA

 

Prijedlog Proračuna upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 14. studenog 2017. do 27. studenog 2017. godine

JAVNI POZIV – PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Izvješće o provedenom savjetovanju – Proračun za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu

 

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 14.studenog 2017. do 13.prosinca 2017. godine

Izmjena Odluke o porezima Grada Klanjca 2017. godina

Obrazac -savjetovanje s ZJ -Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Klanjca

Izvješće o provedenom savjetovanju – Izmjena Odluke o porezima Grada Klanjca

 

 

 – Izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Klanjca.

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 14.studenog 2017. do 13.prosinca 2017. godine

Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Klanjca

Obrazac -savjetovanje s ZJ -Odluka o načinu pružanja j. usluga prikupljanja miješanog kom. i biorazgradivog k. otpada na području GK

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog kom. i biorazgradivog k. otpada

 

2016. godina

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina:

Donošenje Odluke o prijevozu pokojnika:

Donošenje Proračuna Grada Klanjca za 2017. godinu:

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Klanjca:

Odluka o socijalnoj skrbi području Grada Klanjca:

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti području Grada Klanjca:

Odluka o držanju kućnih ljubimaca na području Grada Klanjca: 

________________________________________________________________________________

 2015. godina

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Donošenje Proračuna Grada Klanjca za 2016. godinu:

Odluka o uređenju prometa na području Grada Klanjca: