Raspisan Natječaj za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

svi 27, 2016 by

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”-provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

 

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

 

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

 • mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.

 

Visina tražene potpore:

 • najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 • najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

 

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi nematerijalni troškovi jesu:

 • kupnja ili razvoj računalnih programa,
 • kupnja prava na patente i licence,
 • autorska prava,
 • registracija i održavanje žigova i
 • ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

 

Prihvatljivi opći troškovi jesu usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

 

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

 

ROK za podnošenje zahtjeva za potporu je 6. listopad 2016. godine.

 

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći ovdje, a pravilnik ovdje.

 

Related Posts

Tags

Share This