RANG LISTE ZA UČENIČKE I STUDENTSKE POMOĆI

lis 30, 2012 by

POVJERENSTVO ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH POMOĆI

Klasa:604-02/12-02/01
Urbroj:2135/01-02/12-32

Klanjec, 30. listopada 2012.

 

             Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:22/10), Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći utvrđuje

                                    LISTU UČENIKA I STUDENATA  PRIJAVLJENIH
                          
NA NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U ŠK.GOD. 2012/13.


Pomoći temeljene socijalnim statusom – u č e n i c i

1. MIHAEL BABIĆ 215 BODOVA
2. JOSIP HORVAT 211,8 BODOVA
3. KRISTIJAN KNEZIĆ 211,4 BODA
4. DRAŽEN KROFLIN 203 BODA
5. VALENTINA HORVAT 200,3 BODA
6. IVAN PAVLINIĆ 195 BODOVA
7. MATIJA SKRBETA 193 BODA
8. LUKA BURAZER__________________ 190,6 BODOVA______________
9. IVA JAMBREŠIĆ 183,6 BODOVA
10. TENA CVEK 180 BODOVA
11. TAMARA VUČAK 167,2 BODA
12. MISLAV CVEK 166 BODOVA
13. VLATKA ŠVIGIR 150,6 BODOVA
14. MARTINA POSLEK 136,6 BODOVA

 Pomoći temeljene uspjehom u dosadašnjem školovanju – u č e n i c i 

1. DEMIAN KOKAN 223,4 BODA
2. DANIJELA KRIŽANEC_____________ 190,00 BODOVA_____________
3. VLATKA ŠVIGIR 150,6 BODOVA
4. ZVONIMIR ŽITNIK 138,4 BODA

 

Pomoći temeljene socijalnim statusom – s t u d e n t i

1. NIKOLINA GAŠPAR 209,4 BODA
2. MATIJA TRBUHA 182,8 BODOVA
3. MARKO ANTOLIĆ 178,6 BODOVA
4. TOMISLAV KRIŽANEC__________ 162,2 BODA_______________________
5. BRUNO NOVOSEL 130 BODOVA
6. NIKOLINA ŽIGMAN 120 BODOVA
7. KARLA PETEK 110,6 BODOVA
8. PETRA BAN 78,4 BODA
9. GABRIJELA LONČAR 76,8 BODOVA

Pomoći temeljene uspjehom u dosadašnjem školovanju – s t u d e n t i                    

 

1. PETRA DRČIĆ 196 BODOVA
2. MATEJA VLAHOVIĆ____________ 183 BODA_________________________
3. BRUNO NOVOSEL 165 BODOVA
4. LUCIJA KNEZIĆ 133 BODA
5. KARLA PETEK 130,6 BODOVA
6. GABRIJELA LONČAR 111,8 BODOVA

     Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca u roku 8 dana od dana objave liste.

                                                            POVJERENSTVO ZA DODJELU UČENIČKIH
                                                                             
I STUDENTSKIH POMOĆI

Related Posts

Tags

Share This