RADNA GRUPA ZA PROVEDBU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA

srp 13, 2010 by

Klasa:310-02/10-02/06
UrBroj:2135/01-02/10-6
Klanjec, 13. srpnja 2010.

Temeljem članka 17. Statuta Grada Klanjca (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj:13/09), gradonačelnik Grada Klanjca donosi slijedeći

                                                                                                ZAKLJUČAK

1. Osniva se radna grupa za provedbu Akcijskog plana. Kao radno tijelo zaduženo za pokretanje i koordinaciju
   provedbe konkretnih projekata i mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

2. Članove radne grupe činit će predstavnici Grada Klanjca (3 člana), “Zelenjaka” do.o.o. za komunalne usluge i
     Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske.

3. Osnovne zadaće radne grupe obuhvaćaju:
   – vođenje i koordinaciju cjelokupne provedbe Plana mjera i aktivnosti u skladu s odlukama Energetskog savjeta
   – uspostavu komunikacijske strategije
   – vođenje natječaja za izradu projektne dokumentacije za projekte i mjere prema Planu
   – vođenje natječaja za izvođače radova za projekte i mjere prema Planu
   – vođenje natječaja za potrebnu opremu za projekte i mjere prema Planu
   – vođenje projekata i mjera prema Planu
   -pripremu periodičkih izvještaja o rezultatima provedbe Plana

                                                                                                                                            Gradonačelnik:
                                                                                                                                               Željko Kolar

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply