POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE CIJEPOVA I SADNICA

ožu 20, 2012 by

Grad Klanjec raspisao je poziv za sufinanciranje nabavke loznih cijepova i voćnih sadnica u 2012. godini.
Pozive u kojima su navedeni uvjeti sufinanciranja i potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev u Jedinstveni upravni odjel donosimo u cijelosti. Rok za podnošenje zahtjeva je do utroška sredstava, a najkasnije do 30. travnja.

Klasa:320-05/12-02/01
Urbroj:2135/01-02/12-2
Klanjec, 20. ožujak 2012.

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Klanjca, Klasa: 320-05/12-02/01, Urbroj: 2135/01-02/12-1, od 20. ožujka 2012.godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

                                                            P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje nabavke loznih cijepova u 2012.godini.

1. Predmet:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje loznih cijepova u 2012. godini u visini od 5,00 kuna po nabavljenom i tijekom 2012. godine posađenom certificiranom cijepu preporučenih sorti vinove loze.

Preporučene sorte vinove loze:

graševina bijela, moslavac bijeli, kraljevina crvena, pinot bijeli, pinot sivi, traminac crveni, traminac mirisavi, silvanac zeleni, rizling rajniski bijeli, chardonnay bijeli, sauvignon bijeli, frankovka crna, portugizac crni, gamay bojadiser crni, pinot crni,
plavac žuti, štajerska bjelina.

2. Rok za podnošenje zahtjeva:

Od objave poziva na oglasnoj ploči Grada Klanjca do utroška osiguranih proračunskih sredstava, a najkasnije do 30.travnja 2012 godine.

3. Korisnici:

Svi građani Grada Klanjca koji sade vinograd na području Grada Klanjca.

4. Količina loznih cijepova:

Minimalna količina iznosi 50 cijepova
Maksimalna količina iznosi 300 cijepova

5. Potrebna dokumentacija

– zahtjev za sufinanciranje loznih cijepova koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca, Trg mira 11;
– posjedovni list ili gruntovni izvadak koji glasi na podnositelja zahtjeva za zemljište na kojem će se posaditi vinograd, ili ugovor o zakupu, a sklopljen na najmanje 10 godina.

6. Način provedbe:

Za ostvarivanje sredstava za sufinanciranje korisnik je dužan dostaviti račun koji mora sadržavati oznaku sorte, broj cijepova, jediničnu i ukupnu cijenu, datum kupnje i naziv dobavljača.
Priznaju se isključivo računi izdani u Republici Hrvatskoj.
Isplata će se izvršiti na račun korisnika u roku 15 dana od dana dostave računa.
Korisnik je dužan po obavljenoj sadnji dostaviti pismenu obavijest o izvršenoj sadnji radi kontrole utrošenih sredstava, odnosno broja posađenih cijepova.
U slučaju zloporabe korištenja dodjeljenih sredstava Grad Klanjec zadržava pravo traženja povrata isplačenih sredstava.

                                                                                         Gradonačelnik:
                                                                                           Željko Kolar

 
Klasa:320-05/12-02/01
Urbroj:2135/01-02/12-3
Klanjec, 20. ožujka 2012.

Na temelju Zaključka Gradonačelnik Grada Klanjca, Klasa:320-05/12-02/01, Urbroj:2135/01-02/12-1 od 20. ožujka 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

                                                                P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje nabavke voćnih sadnica za podizanje višegodišnjih nasada u 2012. godini.

1. Predmet:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje voćnih sadnica za podizanje višegodišnjih nasada u 2012. godini u visini od 10,00 kuna po nabavljenoj i tijekom 2012. godine posađenoj sadnici.

2. Rok za podnošenje zahtjeva:

Od objave na oglasnoj ploči Grada Klanjca do utroška osiguranih proračunskih sredstava, a najkasnije do 30. travnja 2012.godine.

3. Korisnici:

Svi građani Grada Klanjca koji sade višegodišnji nasad na području Grada Klanjca.

4. Količina voćnih sadnica :

Minimalna količina iznosi 10 sadnica
Maksimalna količnina iznosi 30 sadnica

5. Potrebna dokumentacija:

– zahtjev za sufinanciranje nabavke voćnih sadnica koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca, Trg mira 11 ( soba 27);
– posjedovni list ili gruntovni izvadak koji glasi na podnositelja zahtjeva za zemljište na kojem će se posaditi višegodišnji nasad, ili ugovor o zakupu, a sklopljen na najmanje 10 godina

6. Način provedbe

Za ostvarivanje sredstava za sufinanciranje korisnik je dužan dostaviti račun koji mora sadržavati oznaku sorte, broj sadnica, jediničnu i ukupnu cijenu, datum kupnje i naziv dobavljača.
Priznaju se isključivo računi izdani u Republici Hrvatskoj.

Isplata će se izvršiti na račun korisnika u roku 15 dana od dana dostave računa.
Korisnik je dužan po obavljenoj sadnji dostaviti pismenu obavijest o izvršenoj sadnji radi kontrole utrošenih sredstava, odnosno broja posađenih sadnica.
U slučaju zloporabe korištenja dodjeljenih sredstava Grad Klanjec zadržava pravo traženja povrata isplačenih sredstava.

                                                                                                               Gradonačelnik
                                                                                                                Željko Kolar

 

Related Posts

Tags

Share This