POZIV ZA 9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

pro 15, 2010 by

Klasa: 022-05/10-02/07
Urbroj: 2135/01-02/10-1
Klanjec, 15. prosinca 2010.

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca, sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 21. prosinca 2010. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u “Klanječkoj pelnici”, Trg Antuna Mihanovića 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                                                                                 DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća;
2. Godišnji plan i program Dječjeg vrtića “Kesten” Klanjec za 2010./11. g.;
3. Financijski plan Dječjeg vrtića “Kesten” za 2011. godinu;
4. Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice “Antun  Mihanović” Klanjec za 2011. godinu;
5. Financijski plan Kulturnog centra Klanjec za 2011. godinu;
6. Zaključak o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Grada
    Klanjca za 2009. godinu;
7. Proračun Grada Klanjca za 2010. godinu nakon II. izmjene;
8. I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini na području Grada
     Klanjca;
9. I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini na području Grada Klanjca;
10. I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu;
11. I. izmjena Programa financiranja potreba u športu za 2010. godinu;
12. I. izmjena Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2010. godinu;
13. I. izmjena Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010. godinu;
14. Proračun Grada Klanjca za 2011. godinu i Projekcija Proračuna za 2012. i 2013. godinu;
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Grada Klanjca;
16.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Grada Klanjca;
17. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu;
18. Program financiranja potreba u športu za 2011. godinu;
19. Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2011. godinu;
20. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu;
21. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu;
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu;
23. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za 2010./11.
       godinu; 
24. Zaključak o poništenju Zaključka, Klasa:351-01/10-02/12 od 23. rujna 2010. godine;
25. Slobodna riječ

                                                                                                                                                   Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                                                                                  Mirko Lunko

Dostaviti:
1. Članovima – svima;
2. Pismohrana

O tome obavijest:
1. Predsjednici Mjesnih odbora;
2. Predsjednici stranaka;
3. Članovi Županisjke skupštine.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply