POZIV ZA 13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

kol 25, 2011 by

Klasa:022-05/11-02/07
Urbroj:2135/01-01/11-1
Klanjec, 24. kolovoza 2011.

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 30. kolovoza 2011. godine ( utorak) s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u „Klanječkoj pelnici“, Trg Antuna Mihanovića 1.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                                              D N E V N I R E D

1. Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća;
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu;
3. II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca;
4. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec;
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca;
6. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine;
7. Zaključak o Prijedlogu za sklapanje nagodbe;
8. Slobodna riječ.

                                                                                                                             Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                                                             Mirko Lunko
                                                                                                                                                 

 Dostaviti:
1. Članovima-svima;
2. Dokumentacija-ovdje;
3. Arhiva-ovdje.

O tome obavijest:
1. Predsjednici Mjesnih odbora;
2. Predsjednici stranaka.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply